Kennisinnovatiedag

Op 14 december a.s. presenteren drie van onze kennispartners, TNO, AMS Institute en de Hogeschool van Amsterdam hun laatste bevindingen op het gebied van circulair bouwen. Je kan je aanmelden voor 1 of meerdere sessies, die we na elkaar in de middag organiseren. Na aanmelding ontvang je voor aanvang een link voor deze online bijeenkomst.

Programma


#1 – TNO: Cascade van biobased materialen | door Peter Fraanje. (13:00 – 13:45)
Met hulp van de cascadebenadering kun je de meest duurzame strategie kiezen / de dialoog voeren over het gebruik van grondstoffen. Cascadegebruik kan de potentiële bijdrage van biobased materialen in de circulaire economie vergroten, terwijl CO2-uitstoot wordt uitgesteld. Denk aan hergebruik van balkhout in plaats van het verwerken tot spaanplaat of verbranden. Zo krijgt hout zeven levens.

#2 – AMS Institute | Door Mariet Sauerwein. (13:50 – 14:35)
Deze presentatie gaat over een nieuw biobased composiet, genaamd Re-plex. Dit materiaal is gemaakt van afvalwater en is volledig biobased, circulair en biologisch afbreekbaar. Dit nieuwe composiet wordt ontwikkeld in een consortium met kennisinstituten en industriepartners.

#3 – HvA: Rol van glasrecycling in een circulaire economie | door Ed Melet. (14:40 – 15:25)
In Nederland wordt elk jaar 70.000 ton glas uit gebouwen verwijderd. Dit gebeurt om de isolerende kwaliteiten van de gebouwschil te verbeteren of omdat het gebouw wordt gesloopt. Het uit gebouwen gesloopte glas wordt gerecycled tot glaskorrels die voor glaswol en verpakkingsmateriaal worden gebruikt. Recyclen is echter een matig circulaire strategie omdat het energie kost en er materialen verloren gaan.

#4 – EIB: Meerjarige onderzoeksagenda circulariteit in de bouw | door Thomas Endhoven. (15:25 – 15:35)
Er bestaan nog veel vraagstukken rondom circulariteit in de bouw: Wat betekent circulair bouwen voor de verschillende partijen in de bouwketen? Welke (financieel economische) condities zijn nodig om circulariteit in de bouw te bevorderen? En misschien welke de belangrijkste: Welk beleid kan bijdragen aan het stimuleren van circulariteit in de bouw. Deze vraagstukken verdienen meer aandacht en aanvullend onderzoek. Daarom beoogt het EIB om een meerjarige onderzoeksagenda op te zetten waarin aan de hand van lopende projecten antwoord kan worden gegeven op de vragen. In deze presentatie zal het EIB toelichting geven op de vraagstukken en de onderzoeksagenda. Het EIB zal dit moment ook nadrukkelijk aangrijpen om input op te halen. Welke knelpunten voor circulaire bouw bestaan er nog meer en hoe kijkt men aan tegen een meerjarige onderzoeksagenda?

Aanmelden

Je kan je los aanmelden voor elke presentatie, maar je bent uiteraard ook bij alle presentaties welkom! Na aanmelding ontvang je kort voor aanvang een link voor deze online bijeenkomst. 

< CoP Apeldoorn | Online kick-off jaarprogramma Zuid-Holland >