Meten van circulariteit in de installatiebranche… het kan!

Meten van circulariteit in de installatiebranche… het kan! Aan de hand van de vijf pijlers: materiaalgebruik, waardebehoud, energie & water, biodiversiteit en gezondheid & welzijn kunnen wij de circulariteit van een project bepalen. Om toekomstbestendig te ontwerpen in de gebouwde omgeving zal er in het prille begin van de ontwerpfase al bewuste keuzes willen maken. Met onze methodiek en database kunnen verschillende circulaire scenario’s de revue passeren, waarin de mate van circulariteit de doorslag geeft.

Ook zullen wij stil staan bij de vragen: zijn er bepaalde normeringen die wij kunnen loslaten en hoe voorkomen wij overdimensionering? En hoe verhouden de vijf genoemde pijlers zich in dit proces zich tot elkaar. Al met al veel technische uitdagingen die je ook wilt toetsen bij de opdrachtgever.

Aan de hand van een interactieve sessie laten wij onze methodiek zien en willen wij het gesprek aan gaan, wat er daadwerkelijk voor nodig is om de markt zover te krijgen dat er versnelling op treedt.

Eventdatum: donderdag 9 februari van 12.00 tot 13.00 uur online.

Aanmelden kan hier.

< Inspiratie-audio-tour: Wat doe jij, wat kan ik doen? | Kijkje in de fabriek van GeWOONhout, modulaire woningbouw HOUTbaar >