Bijeenkomst #4 Cirkelstad MRA

Bijeenkomst #4 | Workshop Koppelkansen Toekomstbestendig Bouwen

Op dinsdag 24 september, 15.00 – 17.00 gaan we langs bij de gemeente Amsterdam en gaan we met elkaar aan de slag in de Workshop Koppelkansen Toekomstbestendig Bouwen.

In deze workshop gaan we verkennen wat de samenhang (koppelkansen en conflicten) van de duurzaamheidsthema’s uit het Convenant TBB in gebiedsontwikkeling zijn. Doel van deze workshop is om te helpen met, en inspireren tot het maken van integrale duurzame afwegingen in gebiedsontwikkelingen. We gaan met elkaar kijken welke mogelijke interventies er zijn om kansen te verzilveren en conflicten en risico’s te beperken. Zowel voor de afzonderlijke duurzaamheidsthema’s, als voor de ruimtelijke impact en andere ambities van de gemeente.

De workshop is zowel relevant voor gemeenten als voor marktpartijen.

< Zijn we op koers? | Bijeenkomst #3 Cirkelstad MRA >