Seminar: Circulair schoolontwerp en biobased materialen voor een gezonde leeromgeving

In samenwerking met Peter Eisenburger van ‘groene-morgen.nl’, de Meshallen in Wijchen en Duurzaam Gebouwd organiseert Stedebouw & Architectuur het Seminar: Circulair schoolontwerp en biobased materialen voor een gezonde leeromgeving. Dit seminar is onderdeel van de roadmap naar het Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022 op 9 november.

Er worden de komende jaren nog honderden scholen bijgebouwd in Nederland, getuige de reeds gepubliceerde Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s). Er liggen veel kansen voor het oprapen om deze onderwijsgebouwen kwalitatief en gezond te houden, alsook een bijdrage te leveren aan CO2-reductie en een gezonde omgeving, door circulair en biobased ontwerpen en bouwen.

Door middel van biofilische materialen én het zoveel mogelijk integreren van planten in het gebouw ervaren leerkrachten en leerlingen een prettigere omgeving en door installaties al in het ontwerp te integreren, creëer je een slim en flexibel gebouw dat aansluit op de behoeftes van de gebruiker. Al deze inspanningen zijn bovendien aan relevante SDG’s te koppelen om de verbinding met maatschappelijke vraagstukken aan te tonen.

Op dit seminar kom je meer te weten over de mogelijkheden om frisse en gezonde onderwijsgebouwen te realiseren door een circulaire aanpak, gekoppeld aan maatschappelijke opgaven zoals klimaat en gezondheid. Verschillende voorbeelden van materialen en ontwerptypes passeren de revue. Ook is er ruimschoots de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over deze onderwerpen tijdens een Q&A-sessie.

MELD JE AAN

Details

Datum: dinsdag 21 juni
Locatie: Meshallen, Wijchen
Toegang: gratis
Tijd: 11:00 – 16:00
Doelgroep: 100-150 deelnemers uit segment PO, VO en MBO – schoolbesturen, gemeentes, partners Acquire, en PO- en VO-raad

Programma

 • 11:00 Rondleiding door inspiratiecampus Eromesmarko – Optioneel, zie uitleg onderaan deze pagina
 • 12:00 Inloop met lunch
 • 13:00 Intro door dagvoorzitter Rob van der Westen, beleidsadviseur huisvesting bij SPO Utrecht
 • 13:10 De kansen van houtbouw voor scholenbouw – door Bas de Leijer, WSP
 • 13:30 Korte video over het circulaire bouwsysteem ‘Just in Case’
 • 13:40 Biobased en biofilische onderwijsgebouwen– door Daan Bruggink, ORGA architect
 • 14:00 Energieneutraal en installatie-arm ontwerpen – ventilatie middels adequate bouwfysica door Bart Advokaat, Merosch
 • 14:20 Pauze
 • 14:40 Het Levende Schoolgebouw voor gezond en duurzaam onderwijs – een groene invulling van de SDG’s door Kim van der Leest, groene conceptontwikkelaar en bioloog namens de VHG
 • 15:00 Aeres Hogeschool Almere  – duurzaamheid in de breedste zin van het woord – door Gert Jan Samsom, architect, partner BDG Architecten
 • 15:20 Q&A-sessie: in gesprek met de sprekers
 • 15:45 Afsluiting dagvoorzitter Rob van der Westen
 • 15:50 Borrel

Rondleiding Eromesmarko

Eromesmarko is onderwijsinrichter en initiatiefnemer en maakt deel uit van De Meshallen; hét platform (fysiek en virtueel) waar onderwijs, overheid en ondernemers elkaar ontmoeten en inspireren. Vanuit onze merkwaarden – betrokken bij het onderwijs , duurzame keuze en 100 procent samen – helpen we het onderwijs met verandering en vernieuwing. Onze Inspiratiecampus in Wijchen is een beleving op zich. Alle inrichtingscomponenten die in een onderwijsgebouw denkbaar zijn, vind je hier. Denk bijvoorbeeld aan duurzame inrichtingsoplossingen als meubilair, lockers, analoge en digitale communicatie tools, mobiele concentratieruimtes, innovatieve verlichtingsoplossingen, vloeren et cetera.

Wij laten leren leven en dit doen we tot in de breedste zin van het woord. Ons enthousiasme en ambitie werkt aanstekelijk en dit delen we met iedereen die met ons samen werkt. Benieuwd geworden? Meld jezelf dan aan voor de rondleiding via onderstaande aanmeldknop.

Toelichting sessies

De kansen van houtbouw voor scholenbouw
Spreker: Bas de Leijer

Hout staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. En terecht! Maar hoe passen we het hout toe in de moderne bouw en zodanig dat het beantwoordt aan de eisen van de tijd? Bas de Leijer neemt je mee in de mogelijkheden die houtbouw biedt. Hout is een product dat veel mogelijkheden en kansen biedt, met name in de scholenbouw waar een warme en prettige beleving van de omgeving een belangrijk item is. Hout heeft van nature de warmte en de uitstraling die daarvoor nodig is en is bij uitstek het materiaal dat deze beleving tot werkelijkheid maakt, met name omdat het niet alleen voor de constructies wordt toegepast, maar juist ook voor wanden, vloeren en daken en diverse vormen van afwerkingen.

Biobased en biofilische onderwijsgebouwen
Spreker: Daan Bruggink

We zijn allemaal nog voor 99% natuurlijk gecodeerd. Hoe meer natuur in en om onze gebouwen hoe beter voor ons welzijn, concentratie en productie. Veel licht, lucht en groen past bij ons. Daan Bruggink is architect en founder van ORGA architect. ORGA is een innovatief architectenbureau en voorloper op het gebied van biobased en biofilische architectuur. Zijn projecten zijn alle voorbeelden van gebouwen waarbij de natuur maximaal geïntegreerd is. Bruggink vertelt hoe een meer natuurlijke en biofilische architectuur onze scholen gezonder maakt en laat dat zien aan de hand van basisschool De Verwondering in Almere. Deze won in 2021 de Gouden Kikker voor meest duurzame project van Nederland.

Energieneutraal en installatie-arm ontwerpen
Spreker: Bart Advokaat, Merosch

Om te komen tot een volledig circulair installatietechnisch schoolontwerp moet er nog veel veranderen in onze sector en aan onze denkwijze binnen een ontwerpproces. In deze sessie staan twee onderwerpen centraal: hoe kunnen we een installatie-arm ontwerp realiseren en de installaties die nodig zijn dan zo circulair mogelijk inrichten. Dit kan door een integraal bouwkundig en bouwfysisch ontwerp te realiseren binnen een integraal ontwerpteam. Aan de hand van enkele voorbeelden van nieuwe schoolgebouwen wordt in deze sessie ingegaan op waar de winst te halen valt, denk hierbij aan dynamische daglichtberekeningen in relatie tot het comfort in de zomer. Ook wordt aan de hand van voorbeelden van circulaire installatietechnische toepassingen in schoolgebouwen toegelicht hoe ook onze denkwijze in een ontwerpproces moet veranderen om tot daadwerkelijk circulaire en toekomstbestendige schoolgebouwen te komen.

Het Levende Schoolgebouw voor gezond en duurzaam onderwijs
Spreker: Kim van der Leest

In een reis langs inspirerende praktijkvoorbeelden word je meegenomen in integrale groene oplossingen goed voor mens, klimaat, natuur en economie. Naast input voor de inrichting van de leeromgeving krijg je ook inzicht in bijbehorend beschikbaar online lesmateriaal, goed te gebruiken bij het realiseren van een groen en gezond ambitieniveau bij (ver)bouw en het betrekken van leerlingen en studenten.

Aeres Hogeschool Almere  – duurzaamheid in de breedste zin van het woord
Spreker: Gert Jan Samsom

Om goed na te kunnen denken en je optimaal te ontwikkelen is de omgeving van groot belang. Een duurzame onderwijsomgeving begint voor BDG Architecten dan ook bij de basis: het welzijn en de gezondheid van studenten en medewerkers. In deze sessie neemt architect-partner Gert Jan Samsom je mee in de integrale aanpak van de nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere. Een aanpak die in creatieve samenwerking met ontwerppartners en studenten en docenten heeft geresulteerd in  – letterlijk en figuurlijk – de groenste hogeschool van Nederland. Een duurzaam gebouw dat de identiteit van het onderwijs van entree tot dak weerspiegelt en als living lab zelf ook onderdeel is van het curriculum: studenten in Almere doen onderzoek naar stedelijke voedselvoorziening en gezond leven in de groene stad én naar de wijze waarop het groen in de school bijdraagt aan de leerprestaties. Het ontwerp is recent bekroond met de Circular Awards en is bovendien het eerste hoger onderwijsgebouw dat in aanmerking komt voor het platinum Well certificaat.

Toelichting roadmap

Het thema duurzame en gezonde scholen wordt door Stedebouw & Architectuur en Duurzaam Gebouwd in diverse events uitgediept. Deze events richten zich in eerste instantie op de partijen die nu aan zet zijn, namelijk schoolbesturen en gemeenten, maar ook zijn de architecten, ingenieurs, bouwers en installateurs aan zet om met de juiste innovaties en oplossingen te komen, net als de leveranciers en adviseurs. In 2022 worden onderwerpen als innovatie, samenwerkingen en circulariteit op het gebied van onderwijsvastgoed aangekaart in een reeks webinars, seminars, een architectenuitwisseling en, als klap op de vuurpijl, het Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022 op 9 november.

MELD JE AAN

< Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie | Netwerkevent ‘Leiden meets Circulair’ >