Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie houdt op woensdag 6 juli de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie. Hier wordt gesproken over de uitwerking en concretisering van de circulaire doelstellingen. Ook wordt voor verschillende sectoren in kaart gebracht wat er nodig is om de milieu-impact zo snel mogelijk terug te brengen.

Circulair bouwen is de toekomst. Steeds meer marktpartijen, opdrachtgevers, overheden en ontwerpers houden zich ermee bezig. Maar de eerste mijlpaal – 50% circulair in 2030 –nadert snel. Opschaling en versnelling zijn nodig om de enorme opgave te realiseren. Wat betekent dit concreet voor de onderhouds- en vervangingsopgave in de GWW en het realiseren van een miljoen woningen? Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 daadwerkelijk een volledig circulaire bouweconomie hebben?

Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie op 6 juli 2022 gaat het Transitieteam hierover graag met u en andere betrokkenen in gesprek. Dit doen we met inspirerende sprekers vanuit politiek, overheid, kennissector en marktpartijen.

Daarna gaan we aan de slag in deelsessies om de verschillende Road Maps uit te werken. De meest impactvolle productgroepen worden opgepakt: woningbouw, bedrijfshallen, kunstwerken, wegen en installaties. Het doel is om voor ieder van deze sectoren in kaart te brengen wat er nodig is om de milieu-impact zo snel mogelijk terug te brengen. Verder wordt een aantal belangrijke thema’s uitgewerkt: rol decentrale overheden, digitalisering, waardebehoud, hergebruik secundaire materialen, belang ketenakkoorden, biobased/hernieuwbaar.

Meer informatie en aanmelden: https://circulairebouweconomie.nl/nieuws/nationale-conferentie-circulaire-bouweconomie/

< Workshop Welk effect heeft circulariteit op je organisatie en circulair verantwoord opdrachtgeverschap? | Seminar: Circulair schoolontwerp en biobased materialen voor een gezonde leeromgeving >