TranCiBo – implementatie circulair bouwen in de organisatie

Tijdens deze Cirkelstad Zuid-Holland sessie op 23 mei van 14 tot 17 uur – waar we te gast zijn bij De Titaan in Den Haag – staat het thema het implementeren van circulariteit in de organisatie op het programma: hoe kom je van circulaire (pilot)projecten naar circulaire organisaties? Hierbij focussen we op de uitdagingen die hier nu in worden ervaren door organisaties, interventies die toegepast kunnen worden om met deze uitdagingen om te gaan en succesfactoren voor het toepassen van deze interventies.

Circulaire gedragsinterventies
Dit doen we vanuit de lessen van het TranCiBo – transitie circulair bouwen – onderzoeksprogramma van Vrije Universiteit Amsterdam en TU Delft gericht op circulaire samenwerkingsvormen. Dé omslag waar we met z’n allen aan werken. En dat begint bij het kijken naar het gedrag in samenwerkingen en wat daarin werkt of juist tegenwerkt.

Vanuit de ervaringen van concrete cases – waaronder die van het bedrijf Van Wijnen die ons meeneemt in hun proces richting een afvalvrije bouwplaats – gaan we samen met de deelnemers mogelijke interventiepunten identificeren en onderzoeken hoe deze succesvol toegepast kunnen worden.

Wil jij aan de slag met vragen als:
• Hoe zorgen we voor bewustwording intern (e.g., gemeenschappelijke taal, motivatie)?
• Wat zijn uitdagingen van het toepassen van circulariteit in de praktijk (e.g., hoe zorgen we dat circulariteit op de agenda komt, hoe kunnen we praktische handvatten creëren voor werknemers)?
• Hoe worden lessen van circulaire (pilot)projecten gedeeld in de organisatie?
• En in hoeverre is circulariteit verankerd in de organisatie (e.g. strategie, monitoring, verantwoording)?
Dan is deze sessie voor jou!

Opslag voor sigaretten wordt hotspot
We eindigen deze sessie met een rondleiding bij De Titaan door Constructif en Unknown Group. De gemeente Den Haag heeft de ambitie om bedrijventerrein de Binckhorst – waar De Titaan gevestigd is – weer op de kaart te zetten in de stad. Daarom is het Harting-Bank gebouw getransformeerd tot De Titaan, een innovatie hotspot voor startups en scale-ups. Het gebouw werd in 1964 ontworpen als opslagfaciliteit voor de Caballero-fabriek. De afgelopen jaren heeft Harting-Bank, een leverancier van zorghulpmiddelen, in het pand gezeten.

Bij de sloop is ca. 30% intact gebleven en opnieuw gebruikt. Om de circulariteit te waarborgen, werkte het bedrijf Constructif (die zowel de sloop als bouw voor rekening heeft genomen) met een gedetailleerde oogstlijst. En is bijvoorbeeld het oude staal van het dak ingezet rondom de nieuwe vide en als bar in de centrale hal. De oude houten balken en kozijnen zijn verzaagd en komen terug als hekwerken langs vides en trappen. Zo komt het circulaire karakter van het pand duidelijk naar voren.

Wil je erbij zijn? Meld je tijdig aan en uiterlijk woensdag 17 mei bij Thirza Monster: en ontvang nadere gegevens.

< Welke praktische en juridische mogelijkheden zijn er voor een MPG-score ≤ 0,5? | Cirkelstad Partnerdag >