Cirkelstad Partnerdag

Op woensdag 7 juni 2023 zien we onze partners graag op onze jaarlijkse Cirkelstad partnerdag!

We staan aan de vooravond van een grote bouw- én klimaatopgave in Nederland. Hoog tempo is gewenst voor beiden. Dat geeft te overdenken. Kunnen we er één gezamenlijke opgave van maken, opgaves die elkaar versterken? Het Nieuwe Normaal biedt daar in ieder geval een raamwerk voor. Één taal voor gebouw, gebied en infra. Onze nieuwe strategie 2024-2026 sluit daar (vanzelfsprekend) goed op aan! We zetten ons in om partners te ondersteunen om die taal te implementeren in projecten, in de organisatie en in ketens. We zien dus graag de kwartiermakers mét de collega’s uit de lijnorganisatie op de partnerdag.

Partnerdag

Wat staat er op het programma?

  • De algemene ledenvergadering: Terugblik 2022
  • Het Nieuwe Normaal: de stand van zaken, verdieping én de sneak preview van het te tekenen Akkoord einde ‘23
  • Het nieuwe collegeprogramma ‘het fundament is gelegd, tijd voor implementatie’
  • Slotoverdenkingen vanuit de provincies – onder genot van een hapje & drankje – #FoodforThought

We hebben ook dit jaar weer een fantastische locatie gevonden die helemaal past bij onze boodschap. De circulair gerenoveerde Mauritskazerne met rijke historie te Ede, dé foodontmoetingsplek van Nederland.

Een uitgebreider programma volgt. Maar meld je als partner of vriend alvast aan bij Thirza Monster via . En stuur deze uitnodiging ook gerust door naar jouw collega’s.

Tot 7 juni van 13.00 uur tot 18.00 uur in Ede!

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

< TranCiBo – implementatie circulair bouwen in de organisatie | Circulaire Safari >