Webinar circulair bouwen

Op dinsdag 7 februari 2023 organiseert GP Groot een gratis webinar over circulair bouwen. Wat is circulair bouwen en belangrijker nog: wat kun je er nú al aan doen? Tijdens het webinar komen diverse praktijkvoorbeelden aan bod:

  • Wat je nú al kunt doen aan circulair bouwen: van circulaire keuzes maken bij de start van een bouw- of verbouwproject tot de afvalinzameling op de bouwplaats.
  • Het belang van ketensamenwerking en de rol van provincie Noord-Holland in circulair bouwen.
  • Welke circulaire bouwmaterialen er zijn en hoe zij het gebruik van primaire grondstoffen verminderen
  • Hoe je bouwafval recyclet en wat je daar weer van kunt maken.
  • De hergebruikmogelijkheden van bouwmaterialen: circulair slopen en het opnieuw toepassen van gebruikte bouwmaterialen.

De sprekers zijn o.a.:
Coraline Noordzij, projectmanager inzameling GP Groot
Bert de Vilder, senior circulair projectleider GP Groot
Kees Maurice, accountmanager grondstoffen GP Groot
Fanauw Hoppe, ketenaanjager provincie Noord-Holland
Hans Verkleij, productmanager Calduran: marktleider in kalkzandsteenoplossingen

Meld je aan via deze website.

< Feestelijke lancering Bouwhub Midden-Brabant | CoP Den Haag >