Welke praktische en juridische mogelijkheden zijn er voor een MPG-score ≤ 0,5?

Het Cirkelstad leernetwerk provincies & gemeenten organiseert donderdag 29 juni van 10.00 uur tot 11.30 uur een online Community of Practice over de Milieu Prestatie Gebouw (MPG): Welk handelingsperspectief is er om een lage MPG te realiseren? Hoe geef je dit praktisch vorm in uitvragen? Welke recente aanvullingen in data en functionaliteiten zijn er voor betere modellering? En wat kunnen van we van een gemeente leren van de praktijk?

De Milieu Prestatie Gebouw (MPG) is op dit moment het belangrijkste sturingsinstrument voor het verlagen van de milieudruk door nieuw te bouwen woningen en kantoren (in een gebied). In de bouwregelgeving wordt een eis gesteld aan de MPG-score. In januari 2021 is de MPG-eis voor woonfunctie van maximaal 1,0 naar 0,8 verlaagd. De overheid heeft eerder aangegeven dat er een stapsgewijze verlaging komt richting een MPG-eis van 0,5 in 2030. Inmiddels is een verkenning gestart om de eis naar een MPG-score van 0,5 versneld te zetten, namelijk in 2025. Maar wat betekent dit voor gemeenten? Bijvoorbeeld in relatie tot de onlangs afgesloten woondeals, de op te stellen Woonvisies en eigen vastgoed?

Wat staat er op het programma in deze interactieve sessie?
• Tineke Beuker, senior beleidsmedewerker Circulaire Bouweconomie bij het Ministerie van BZK, neemt je mee de ontwikkelingen en de ambities van de Rijksoverheid wat betreft de MPG.
• David Anink, senior adviseur bij W/E adviseurs, vertelt welke routes er zijn voor een lage MPG en zal toelichting geven over de nieuwste mogelijkheden binnen de MPG.
• Fanauw Hoppe, duurzaamheidsadviseur bij Flux Partners, gaat in op: Wat zijn de juridische mogelijkheden van het toepassen van een strengere MPG en MPG2 zoals opgenomen in Het Nieuwe Normaal (standaard in ontwikkeling voor circulair bouwen)?
• Welke inspiratie en handvatten zijn er voor gemeenten als het gaat om tenderen voor circulaire woningbouw, specifiek voor een lagere MPG dan wettelijk de norm is? Menno Schokker, senior adviseur bij Merosch, geeft je praktische tips!

Doe je mee?
Meld je uiterlijk maandag 26 juni aan bij Thirza Monster: en ontvang de teams link.

< Hoe realiseer je adaptief vermogen van een gebouw? | TranCiBo – implementatie circulair bouwen in de organisatie >