Gezocht: Circulaire Viaducten!

Bron: Rws

Op dit moment is er onvoldoende gevalideerd aanbod van circulaire viaducten. Rijkswaterstaat daagt ondernemers daarom uit om circulaire oplossingen te ontwikkelen en te valideren. Dit doet Rijkswaterstaat middels een zogeheten SBIR-oproep. 

Wat is SBIR?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert SBIR-competities uit in opdracht van verschillende overheidsdiensten. Iedere SBIR-competitie leidt tot opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling op wisselende onderwerpen. De overheid is daarbij een potentiële launching customer van de ontwikkelde producten. 

SBIR-oproep Circulaire Viaducten

Rijkswaterstaat is op zoek naar productinnovaties die zij fysiek kan toepassen in haar areaal. De zoektocht is gericht op oplossingen die aansluiten bij tenminste één van de drie onderstaande oplossingsrichtingen: 

  • Modulaire, losmaakbare oplossingen; 
  • Oplossingen met zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bestaande, vrijkomende objecten, onderdelen of materialen; 
  • Oplossingen op basis van hernieuwbare materialen. 

Rijkswaterstaat is op zoek naar een totaalconcept voor een viaduct. Indien partijen een deeloplossing aanbieden, zullen zij moeten aangeven hoe het in een totaalconcept past. 

Hoe werkt het?

De SBIR-competitie bestaat uit twee fases. Deze oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (fase 2). Zie ‘Hoe werkt SBIR?’ voor meer informatie over de procedures. 

Om deel te nemen kunnen bedrijven zich uiterlijk 4 maart 2020 aanmelden via , onder vermelding van ‘SBIR Circulaire viaducten’. Na aanmelding kunnen zij een offerte indienen. Deze offerte moet uiterlijk 19 juni 2020 om 15.00 uur ingediend zijn bij Rijkswaterstaat. 

Budget

In totaal is een budget beschikbaar van € 5,4 miljoen: 

  • Voor fase 1 is een budget van € 900.000 beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek is € 90.000. 
  • Voor fase 2 is €4.500.000 beschikbaar. Het maximum bedrag per project is € 1,5 miljoen. 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact met ons op. Samen kunnen we de procedure bespreken en kijken of uw productinnovatie voldoende aansluit bij deze oproep. 

Telefoon: 06 1318 9461 of e-mail:

Venntiv is partner van Cirkelstad. Bezoek onze website voor meer informatie. 

Voor meer informatie, zie:

< Door start voor DBFMO | NS Circular Challenge en ‘enz’ remake >