NS Circular Challenge en ‘enz’ remake

In de week van de Circulaire Economie gaf gedeputeerde Zita Pels donderdag 6 februari het officiële startschot van de NS Circular Challenge bij enz remake op het terrein van Cirkelstad partner MAAK Haarlem.

15 studenten van Hogeschool Inholland / Inholland University of Applied Sciences gaan de komende maanden de uitdaging van Provincie Noord-Holland en de NS aan om een hoogwaardige tweede bestemming te vinden voor oude interieuronderdelen van NS-treinen. https://bit.ly/2UsANSO

De NS streeft ernaar om 100% van de uitgefaseerde treinen een nieuw leven te geven. Als een trein uit dienst genomen wordt, probeert NS deze te verkopen. Lukt dat niet, dan biedt NS het interieur in onderdelen aan om nieuwe producten van te maken. Voor deze onderdelen wordt een hoogwaardige bestemming gezocht. Een groep Inholland honours studenten wordt nu uitgedaagd om creatieve toepassingen en een businesscase te bedenken voor de oude interieuronderdelen uit de NS treinen. Zoals dat reeds gebeurt bij ‘enz’ remake met de 10.000 m2 treinvloer

De NS Circular Challenge is een initiatief van de provincie Noord-Holland en past bij het streven naar een circulair Noord-Holland in 2050. Het stimuleren van circulair denken en ondernemen in het onderwijs is een belangrijke pijler om dit streven te halen. De provincie werkt voor de NS Circular Challenge samen met TerraTechnica en met Noorderwind en Regeneration Design die de studenten met 6 masterclasses begeleiden tijdens het proces. De provincie is voortdurend op zoek naar samenwerkingspartners en initiatieven om circulaire en duurzame projecten voor studenten mee op te zetten. Zo start 6 februari ook een groep studenten van de Hogeschool Inholland met een project over circulair renoveren. Hierbij is een woningcorporatie betrokken. 

Cirkelstad Haarlem Kennemerland, ‘enz’ remake en de Makers van MAAK zullen, daar waar nodig, de studenten ondersteuning bieden en in een later stadium helpen met het vinden van  partners om de ideeën van de studenten naar een volgend level te tillen.

Na de officiële kick off van de NS Circular Challenge volgde een woord van dank aan alle mensen die geholpen hebben met de totstandkoming van de ‘enz’ grondstoffenhub met daad, woord, middelen en geduld.  Maar ook een oproep om dit experiment te blijven steunen. Om in de beeldtaal te blijven; de locomotief staat op de rails en we rijden en we willen blijven rijden.

Het ‘enz’ collectief is het afgelopen jaar bezig geweest met het opzetten van samenwerking en een fysieke plek voor het herbestemmen van 10.000 m2 oude treinvloer van de VIRM dubbeldekkertreinen die, bij de overburen van NS treinmodernisering, worden ‘refurbished’.

Een deel van de treinvloeren wordt terug geleverd aan de NS in de vorm van hoogwaardige producten zoals  tafeltennistafels, voetbalspellen, plantenwanden, vloeren  en kasten. 

< Gezocht: Circulaire Viaducten! | Opdracht studenten: Schets Harculo binnen een Future City >