Upcyclecentrum Almere

  • Utiliteitsbouw
  • Ontwikkelaar/Bouwer
  • Adviseur
  • Architectuur

Modulo Milieustraten

De stadsreiniging van gemeente Almere heeft als missie een schone en duurzame stad. Het Upcycle centrum in Almere is hier al sinds 2017 het toonbeeld van. Bij dit Circulair Ambachtscentrum staat producthergebruik hoog in het vaandel. Modulo Milieustraten heeft als kennispartner, innovatief ontwikkelaar en ontwerper een circulaire basis gelegd voor het Upcycle centrum te Almere. Dit in nauwe samenwerking met de Gemeente Almere, LKSVDD architecten, Antea Group en Goudstikker-De Vries constructies.

Modulo heeft letterlijk en figuurlijk het fundament voor het Upcyclecentrum in Almere gelegd. Letterlijk omdat we een duurzaam bordes voor de gemeente hebben ontworpen met een optimale inrichting. Figuurlijk door het gedachtegoed van de circulaire economie in het bordes toe te passen. De gemeente Almere wil met het Upcyclecentrum in Almere Haven ‘een nationaal symbool voor circulaire economie’ zijn. De circulaire milieustraat wordt bezocht door binnen- en buitenland.

De gevel van het Upcyclecentrum met werkplaatsen onder het bordes die zichtbaar zijn vanaf de buitenzijde.

Educatie en bewustwording

Sinds 2017 kunnen inwoners er niet alleen hun afval en grondstoffen brengen, er wordt ook voorzien in educatie, hergebruik met het innamepunt voor de kringloop, recycling, upcycling en nascheiding. Op het Upcyclecentrum kunnen inwoners van de gemeente hun grof huishoudelijk afval in 26 gescheiden fracties aanbieden. Aan de onderzijde van het bordes bevinden zich werkruimtes voor start-ups die gebruikmaken van verschillende materialen die op het Upcyclecentrum worden ingezameld. De werkplaatsen hebben een tweeledig doel: ze creëren bewustzijn bij de inwoners van Almere een bieden duurzame ondernemers die werk maken van upcycling tegelijkertijd een werkplek.

Circulaire functies

Modulo heeft een flexibel, innovatief en volledig circulair recycleperron gerealiseerd dat bestaat uit modulaire prefab U-elementen van ecogranulaat, gemaakt van gesloopte asfaltwegen. Hierdoor is deze in de toekomst makkelijk aanpasbaar of verplaatsbaar en is dubbel grondgebruik mogelijk door de gecreëerde ruimte onder het bordes. Hiervan wordt handig gebruik gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan opslag van hemelwater en voor circulaire functies.

Het Upcyclecentrum is circulair ontworpen en gebouwd. Daarbij zijn veel gerecyclede materialen gebruikt, zoals houten trapleuningen en bankjes uit een oude sporthal en balken in de stalen dakconstructie uit een gesloopte drukkerij. Een groot deel van de materialen is afkomstig uit hetzelfde stadsdeel, Almere Haven. Deze zijn vrijgekomen bij de sloop van de oude sporthal en het zwembad. Ook aan hergebruik van water en zonne-energie is aandacht besteed.

De belevingsruimte van het Upcyclecentrum Almere die is ingericht met secundaire materialen.

Toonvoorbeeld

Het toonvoorbeeld van een Circulair Ambachtscentrum is volledig energieneutraal en heeft voor educatieve doeleinden een belevingscentrum waarvan de gehele inrichting bestaat uit hergebruikte materialen. Meer weten? Neem dan hier een kijkje.

Succesfactoren

Inspiratie
De werkplaatsen, gevelbekleding en afwerking geven het Upcyclecentrum een unieke uitstraling. Inwoners van Almere worden echt meegenomen in de transitie naar een circulaire economie.

Dubbelruimtegebruik
Dit is de eerste modulaire milieustraat in Nederland met een 3 meter hoog bordes waardoor de onderzijde voor (geïsoleerde) werkplaatsen gebruikt kan worden terwijl er auto’s overheen rijden.

Samenwerking
Het Upcycle-Centrum is in co-creatie tot stand gekomen. Zonder had het geen internationaal icoon kunnen worden zoals het vandaag de dag is.

 

Modulo Milieustraten

Partner in Utrecht

Actuele contactgegevens van deze partner vind je in de cirkelstad academie