Modulo Milieustraten

Partner in Utrecht
Doke van Niekerk (l) en Michiel van Wickeren (r) - Advies, ontwerp en realisatie van milieustraten en circulaire ambachtscentra

Modulo Milieustraten wil circulair en demontabel bouwen de norm maken op het gebied van milieustraten en Circulaire Ambachtscentra. Het Nieuwe Normaal.  We ontwerpen en bouwen onze milieustraten (nu al 15 jaar) met betonnen prefab U-elementen, die geproduceerd worden met ecogranulaat. We zetten maximaal in op flexibiliteit en hergebruik. Aanpassing van milieustraten kan eenvoudig door aanbouw, verplaatsing of inruil van onze betonnen prefab U-elementen. Zonder sloop, dus geen desinvesteringen.

Een milieustraat en circulair ambachtscentrum neemt afval in en geeft het weer door. Ze fungeren als een circulatiepunt in de grondstoffencyclus. Afval en afgedankte goederen krijgen er een tweede leven als nieuwe grondstof door methoden van recycling en upcycling. Uit het oude ontstaat het nieuwe. Onze drive is het om van iedere milieustraat een uitnodigende plek te maken waar mensen worden betrokken bij de cyclus van afval, hergebruik en creatie. Waar bezoekers goed worden geïnformeerd en geïnspireerd over de mogelijkheden van ingezameld (grof) huishoudelijk afval. Waar gewerkt wordt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En waar de locatie bekend staat als een prettige en inspirerende omgeving.

Cirkelstad past precies bij onze ambities. Wij gaan ook voor een circulaire inclusieve bouwsector die samen willen doen, leren en elkaar willen ontmoeten. Door aan te sluiten bij het Cirkelstadnetwerk hopen we partijen te leren kennen waarmee we de uitdagingen samen kunnen op lossen zodat we tot steden zonder afval en uitval komen. En samen werken naar een circulaire economie.