Infrastructure as a service als trigger voor echte circulariteit

De overheid gaat steeds meer circulair aanbesteden. Dura Vermeer ziet ruimte om met een nieuwe manier van samenwerken in de infrasector meer prikkels voor circulariteit in te bouwen waarbij het behoud van restwaarde en goed beheer van de grondstoffen loont. De verantwoordelijkheid hiervoor komt te liggen bij de partij die de weg aanlegt, beheert en oogst. Hierdoor ontstaat volgens Olga Teule, projectmanager De Circulaire Weg bij Dura Vermeer, meer uitdaging op circulaire toepassingen. In deze nieuwe samenwerking staat de primaire functie van de weg, namelijk de beschikbaarheid, centraal.

Bij een circulaire weg heeft de aannemer contractueel recht op het gebruik van de grondstoffen. Daarmee is hij dan ook economisch eigenaar van de betreffende weg. De opdrachtgever blijft juridisch eigenaar. “Aan het einde van de samenwerking kan de opdrachtnemer de grondstoffen overdragen aan de opdrachtgever of de weg oogsten”, legt Olga Teule uit. “Op die manier bouw je een prikkel in om al op de ontwerptafel een zo hoog mogelijke restwaarde te creëren, een weg of brug te maken die zo lang mogelijk goed blijft, en tijdens het beheer zuinig te zijn met wat er ligt. Tegelijkertijd bieden wij de weg aan als een service op basis van veiligheid en beschikbaarheid. Daar verwachten wij een periodieke vergoeding voor. Aan het einde van de samenwerking kan de opdrachtgever de weg laten oogsten of de grondstoffen overdragen.”

Met elkaar

Deze filosofie is over langere tijd uitgewerkt en wordt nu beproefd in een aantal kleinschalige pilots met verschillende provincies en gemeenten, verdeeld over het land. “We doen deze projecten als partijen echt met elkaar. Samen het verschil willen maken”, geeft Teule aan. “Van de circulaire toepassingen tot aan de samenwerkingsmodellen.” Naast publieke partijen zijn ook banken bij de projecten aangesloten en partijen als de TU-Delft en advies- en ingenieursbureau Sweco. “Die laatste twee zijn voor ons erg belangrijk omdat we zeker willen weten dat deze aanpak tot meer circulariteit gaat leiden.”

Hoe dan

Zoek naar duurzame verdienmodellen voor jouw branche. Bedenk of voor jouw product as a service een interessante businesscase is. Denk groot maar start klein. Meer weten over het partnerprogramma De Circulaire Weg en de pilots? www.decirculaireweg.nl

< Beter meten van circulariteit in bouw dankzij streven naar één taal | ‘Om het proces te versnellen is een goed verdienmodel nodig’ >