‘Om het proces te versnellen is een goed verdienmodel nodig’

Eigenlijk is iedereen een voorstander van circulair bouwen. Toch is dat nog geen garantie voor succes en duurt het in ons land eigenlijk nog steeds te lang. “Om het proces naar volledig circulair bouwen te kunnen versnellen is dan ook een goed verdienmodel nodig”, stelt Erik Hoeksema, afdelingshoofd duurzaamheid bij de infra-tak van BAM.

“Als infra-sector zetten we werken neer die lang mee moeten gaan”, steekt Hoeksema van wal. “Die lange levensduur maakt het voor de bouwer/eigenaar moeilijk om verantwoordelijk te zijn en blijven voor het onderhoud van zijn product. En verantwoordelijk voor het terugnemen van het product aan het einde van de levensduur. Veel bouwbedrijven hebben de afgelopen tijd veel risico’s genomen waardoor de winstgevendheid is gedaald. De financiële ruimte om te investeren in circulariteit is daardoor beperkt”

Verdienmodel

Een ander gegeven is het feit dat de bouwsector een van de minst innovatieve sectoren is. “In grote lijnen doen we allemaal mee aan dezelfde aanbestedingen die vrij traditioneel van karakter zijn. Een circulaire economie is echter anders dan een lineaire economie”, legt Hoeksema uit. “Maar dat wil niet zeggen dat alle economische principes overboord moeten.” Volgens Hoeksema is een circulair verdienmodel niet persé nodig. “Wel is het zaak dat er onderscheidende diensten komen waar een klant voor wil betalen en waar we dus geld mee kunnen verdienen. We doen het in Nederland op zich best goed. Dankzij Rijkswaterstaat hebben we een goed systeem met MKI’s waarbij duurzaamheid wordt beloond. Het is tijd om de volgende stap te zetten, successen te boeken op het gebied van circulariteit en met nieuwe initiatieven te komen. Die nieuwe initiatieven zijn ons nieuwe verdienmodel.”

“Het is tijd om de volgende stap te zetten, successen te boeken op het gebied van circulariteit en met nieuwe initiatieven te komen. Die nieuwe initiatieven zijn ons nieuwe verdienmodel.”

Hoe dan

Door bouwbedrijven de juiste prikkels te geven zoals de CO2 prestatieladder. Door de juiste vragen te stellen. Functioneel uitvragen biedt de opdrachtgever meer ruimte voor eigen inbreng en daarmee voor innovatieve oplossingen.

< Infrastructure as a service als trigger voor echte circulariteit | Doorstroming als een service >