Jouw hulpvragen bij circulair en inclusief bouwen in beeld gebracht? Help ons de academie te vullen!

De Cirkelstad Academie krijgt komend jaar een nieuw jasje! Een hernieuwde academie die beter aansluit op de wensen van onze partners, en waar informatie beter vindbaar wordt. Om dit voor elkaar te krijgen maken we gebruik van een grid: een logica waaraan we de kennis, hulpmiddelen en antwoorden van onze partners gaan ophangen.

Help ons dit grid te vullen door ons te laten weten waar je mee geholpen zou zijn! Waar loop je tegenaan binnen het bouwproces, waar heb je vragen over, of wat is juist heel waardevol voor anderen? We bieden je namelijk ook graag de gelegenheid om behaalde successen in de etalage te zetten en te delen.

Om dit op te halen bij ons netwerk hebben we een korte enquête opgesteld om alle hulpvragen van onze partners concreet in beeld te brengen.

Naar de enquete

Wat gaan we er dan mee doen?

Aan de hand van jullie hulpvragen kunnen we bepalen waar de focus zal liggen voor de programmering van het komende jaar. Welke thema’s leven er in de praktijk?Waar liggen de grootste struikelblokken? En hoe kunnen we vanuit onze expertise passende antwoorden vinden!

Deze enquête gaan we jaarlijks herhalen, zodat we slimmer en sneller te werk kunnen gaan. Daarmee wordt de academie hét platform voor de circulaire en inclusieve bouw, waar we ook de verwachte (inhoudelijke) verschuiving in de transitie in beeld kunnen brengen. En hét platform waar we samen gericht aan oplossingen kunnen blijven werken!

< Iets dat in de praktijk klein lijkt, kan grote gevolgen hebben | Meld je aan voor tweede editie Permanente Marktdialoog >