Lancering Manifest ‘Een circulaire droomschool voor iedereen!’

Op donderdag 25 februari is tijdens Building Holland Goes Digital uitgebreid aandacht geweest voor de ontwikkeling van circulaire droomscholen. Een jaar lang heeft een team van experts bestaande uit Monique Donker, Nico van Hoogdalem en Jos Lichtenberg 8 scholen geholpen op weg naar hun circulaire droomschool. Dit proces heeft veel kennis opgeleverd die rijp is om nu op grotere schaal te delen. De ambitie is daarbij om van 8 naar 800 circulaire droomscholen te groeien.

Download manifest (pdf)

Het startschot is gegeven door het lanceren van een manifest. Monique Donker vertelt waarom: “Onze kinderen zijn de toekomst van Nederland, zij verdienen het best denkbare onderwijs. Hoogstaand onderwijs in een uitstekende leeromgeving is dan ook het fundament van de samenleving. Helaas laat de omgeving waarin onderwijs wordt gegeven, nogal eens te wensen over. Wij willen hier verandering in brengen. Wij kunnen scholen actief helpen door leraren en leerlingen een leer- en leefomgeving te bieden die de leraren faciliteren, kinderen uitdagen en die zelf een vooruitstrevend duurzaam voorbeeld zijn. Koplopers werken hier verspreid over het land al hard aan. Met dit manifest kunnen en willen we krachten bundelen teneinde dit veranderingsproces samen te versnellen. Op weg naar een circulaire droomschool voor iedereen! Omdat het moet, maar ook omdat het kan.”

In het manifest zijn 8 speerpunten opgenomen. “De komende twee jaar gaan we actief werken aan concrete projecten, kennisverspreiding en onderzoek. De acht speerpunten in het manifest zijn hier de basis voor. Door hier samen meer invulling aan te geven een acties hierop aan te jagen, kunnen we een beweging in gang zetten.” Vervolgt ze. De initiatiefnemers van het manifest willen deze beweging graag aanjagen, maar de opschaling van 8 naar 800 scholen kunnen en willen zij niet alleen realiseren. Nico van Hoogdalem voegt daaraan toe: “We willen juist scholen, gemeenten en marktpartijen helpen in hun kracht te zetten. Er zijn al veel goede ideeën en die willen we graag verbinden en hier samen op voortborduren. Daarom roepen we ook iedereen die dit onderwerp een warm hart toe draagt om met ons het manifest te tekenen en mee te gaan werken aan de speerpunten.”.  

Het draait uiteindelijk om de kinderen. Monique: “Het wordt tijd dat alle leerlingen in een gezonde en toekomstbestendige omgeving les krijgen. We willen hen nadrukkelijk ook een stem geven en beginnen met dit manifest in het basisonderwijs. Zij zijn de toekomst, door hen een leeromgeving te bieden die in zichzelf inspirerend, circulair en duurzaam is, helpt om de bewustwording aan te wakkeren. We krijgen daardoor de kans om de grootschalige maatschappelijke transities van onderaf op te pakken. Niet langer vertellen dat mensen oud gedrag moeten afleren, maar de nieuwe generatie de handvaten bieden, om de bouwstenen te gaan vormen voor een duurzame samenleving.”

Een manifest lanceren en dan? “Nu begint het echt en dat is best wel spannend. Het initiatief is al heel positief ontvangen door verschillende partijen.” Vertelt Nico, “maar de kracht zit straks in het samen doorpakken en echt stappen gaan zetten. We streven ernaar zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen en zullen in het najaar een event organiseren, waarbij we het manifest zullen overhandigen aan de politiek. Daarmee hopen we dat onze roep om het systeem te veranderen wordt gehoord en op de agenda’s komt.”

Wilt u meer weten over het manifest of het manifest mee ondertekenen? Dan kunt u hier het manifest downloaden of een mail versturen naar .

Download manifest (pdf)

< De ontwikkeling van het Omgevingsregister | Circulair bouwen na corona >