Lancering van de vernieuwde Conceptenboulevard.nl

Met trots is de vernieuwde Conceptenboulevard.nl van Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) gepresenteerd. Deze site is dé plek voor inzicht in de markt van woningconcepten met partners die hun zaken op orde hebben!

Afgelopen jaar heeft het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) samen met klankbordgroepen (bestaande uit specialisten van overheidsinstanties, leden van NCB en adviesbureaus) hard gewerkt aan het verbeteren van deze site. In deze vernieuwde versie staat de verbetering van de klantreis centraal. Hierbij is ook het design onder de loep genomen, dat de gebruiksvriendelijkheid verbetert.

Onlangs is ook De Woonstandaard 3.0 gelanceerd. Een nieuwe Woonstandaard betekent ook dat er vernieuwingen nodig zijn op de Conceptenboulevard. De Woonstandaard wordt gebruikt om de bouwvraag helder te krijgen aan de hand van de standaarden van Het Nieuwe Normaal, om vervolgens de marktverkenning naar woningconcepten te doen op Conceptenboulevard.nl. Deze twee NCB tools zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Klantreis en gebruiksvriendelijkheid 

Uit de klankbordgroep kwam naar voren dat zij als bezoekers meer behoefte hebben meegenomen te worden op de site. Deze zogenaamde klantreis gaan we vanaf nu samen aan. We hebben een wizard van vijf vragen toegevoegd, die de bezoeker begeleidt in het komen tot een eerste selectie van zijn marktverkenning.

Ook de wijze van zoeken is vereenvoudigd. De zoekopdracht staat duidelijk aangegeven en de bezoeker wordt stap voor stap door het zoekproces geleid, waarbij er ruimte is voor filteren, specifieke wensen, maar ook het maken van vergelijkingen tussen concepten. Na het zoekproces wordt de bezoeker ook op de hoogte gesteld van de mogelijk te nemen vervolgstappen. Denk aan contact leggen met de gewenste conceptaanbieder en ook het raadplegen van NCB tools die voorhanden zijn, zoals het Modelcontract conceptueel bouwen.

De frisse nieuwe vormgeving van de site maakt het geheel overzichtelijker en bondiger.

Ruim aanbod woningconcepten per PMC 

Het aanbod van concepten is per PMC (Product Markt Combinatie), dit zorgt voor verbetering van de vindbaarheid. Deze PMC’s zijn geduid in De Woonstandaard 3.0. Inmiddels staan er 184 concepten per PMC op en zijn er 36 aanbieders, wat goed is voor 75-80% van de markt.

Meer informatie

De Conceptenboulevard.nl biedt de bezoeker in enkele stappen een overzicht van het aanbod van woningbouwconcepten die passen bij de vraag. Bovendien biedt de boulevard voor de overige partijen binnen de bouwsector een mooie inkijk en benchmark op het gebied van innovatieve woningbouwconcepten. Meer weten over het gebruik, kijk dan op Conceptenboulevard.nl

Wat vindt u van Conceptenboulevard.nl? Laat het weten via

< Financiële steun Nationaal Groeifonds voor Circulaire Geveleconomie | Overhandiging Stadsblad Magazine en opening BouwLab Living Lab >