Drie circulaire MKB-bedrijven uit Gelderland slaan handen ineen voor gezamenlijk remontabel bouwconcept.

Lagemaat, Forest Living en Leadax, alledrie gevestigd in Noord-Oost Veluwe, zijn drie circulaire koplopers op hun eigen vakgebied. Nu gaan zij samenwerken in een uniek project om gezamenlijk nóg meer impact te kunnen maken vanuit de regio. De doelstelling is het digitaal en productietechnisch opschalen ten behoeve van een circulair en remontabel bouwconcept. Hierdoor kan Oost-Nederland al in 2023 projecten realiseren die voldoen aan de ambities van Nederland om in 2050 volledig circulair te zijn. Het consortium heeft voor dit concept en het eerste demonstratieproject met behulp van Cirkelstadpartner Venntiv een subsidieaanvraag ingediend voor het REACT EU programma. 

`Oost-Nederland in 2023 al circulair! Consortiaal opschalen van een remontabel bouwconcept´. Dat is dan ook niet voor niets de werktitel van het samenwerkingsverband tussen Lagemaat, Leadax en Forest Living. “Door de drie circulaire business modellen samen te voegen worden er synergiën gecreëerd waardoor duurzaam en economisch rendabel circulaire gebouwen gerealiseerd kunnen worden,” vertelt Roeland van Delden. Zo ontwikkelt Forest Living remontabele en circulaire dak-, vloer- en wandelementen. Leadax vult het concept aan met circulaire dakbedekking om het geheel waterdicht te maken. Lagemaat sluit de cirkel als precisie sloper waarbij materialen en volledige gebouw onderdelen weer terug vloeien naar Forest Living en Leadax.

Quintuple helix

Kennisdeling – tussen de projectpartners en tussen de projectpartners en de omgeving – maakt een belangrijk onderdeel uit van dit project. Zo zal er in een demonstratieproject ‘Kenniscentrum Circulair Bouwen’ worden geïnvesteerd. Terwijl de systeemwereld (overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen) nog vaak vanuit de triple helix acteert, vergt een “quintuple helix” een nieuwe, context-lerende, aanpak met nieuwe spelers en nieuwe spelregels.

Digitalisering

“Een belangrijke winst wordt behaald door het door Lagemaat ontwikkelde digitaliseringsproces waardoor bestaande donor gebouwen snel en effectief kunnen worden geïdentificeerd en gekwantificeerd om vervolgens te ontmantelen. Hierdoor wordt de hoeveelheid her in te zetten materiaal  gemaximaliseerd”, aldus Gerd Jan Jongerman. Deze digitalisering sluit aan bij de visie van de andere samenwerkingspartners, omdat zij ook de mening zijn toegedaan dat ‘open source‘ digitale platformen een spilfunctie krijgen in de gehele bouwketen. Boy Rolloos vervolgt: “Daarnaast is het ook door toepassing van het circulaire en remontabele bouwconcept mogelijk om vraag en aanbod van gebouwen en bijbehorende ontwerpen, diensten, informatie en kennis met elkaar te verbinden”. Om deze ambitie te verwezenlijken wordt door de partners substantieel geïnvesteerd in het concept waarbij zowel duurzame als sociale ambities samenkomen.

Wil je meer weten over circulaire subsidies? Neem dan contact op met Venntiv via of bel naar 055 843 4815

< Ben jij onze nieuwe marketing en communicatie manager? | Bouwkringloop centraal in CoP Arnhem en Apeldoorn >