Bouwkringloop centraal in CoP Arnhem en Apeldoorn

Op 25 februari vond de eerste gecombineerde Community of Practice Arnhem/Apeldoorn plaats waarbij een divers aantal stakeholders uit de regio aanwezig waren, waaronder gemeente, bouw- en sloopbedrijven, ontwerpers, woningbouwcorporaties, adviseurs en afvalverwerkers. Tijdens deze bijeenkomst stond het thema Bouwkringloop centraal. De presentatie en het gesprek daarover werd geleid door Gijsbert Jansen van Stichting Bouwkringloop en Joran Straatman van KplusV.

Een Bouwkringloop is een systeemoplossing waarbij verschillende stakeholders uit een regio samenwerken om reststromen van nieuw- en gebruikt bouwmateriaal samen te brengen op één plek, waarna het weer verkocht en hergebruikt kan worden. Het betreft onder andere stromen afkomstig van milieustraten, bouwplaatsen, bouwmarkten en particulieren.

Ruim 100.000 bouwmaterialen verkocht

Om de uitdagingen en kansen bij het opzetten van een bouwkringloop te illustreren werd de ervaring gedeeld die is opgedaan bij het opzetten en het in werking hebben van Bouwkringloop de KLUS in Amersfoort. Dit is de eerste Bouwkringloop in Nederland, opgericht in 2017. Inmiddels zijn op deze locatie meer dan 100.000 bouwmaterialen verkocht. Meer op detailniveau werden vragen beantwoord over welke materialen daar al dan niet goed liepen. Makkelijk vervoerbare materialen zoals keukentegels bleken interessant. Ook werd ingegaan op de rendabiliteit van de winkel in Amersfoort.

Materialenscan

De eerste stap bij het opzetten van een bouwkringloop is het uitvoeren van een materialenscan. Joran en Gijsbert gaven toelichting op de verkennende scan die zijn hebben uitgevoerd voor de provincie Gelderland. In deze scan is een inventarisatie gemaakt van het aantal kilogrammen bouwmateriaal dat vrijkomt in de regio Arnhem. Naar schatting is dit 280.000 kilogram dat via een Bouwkringloop een nieuwe bestemming zou kunnen krijgen. Ook is daarin vermeld welke stakeholders actief zijn/een rol kunnen spelen. Na toelichting van de scan stelden zij expliciet de vraag stelden welke partijen in het consortium plaats zouden kunnen nemen en op welke manier ze een rol kunnen spelen in de realisatie van een bouwkringloop.

Coalitie

De tweede stap bij het opzetten van een bouwkringloop is het opzetten van een vitale coalitie waarin de verschillende stakeholders samenwerken. Belangrijke stakeholders zijn gemeenten, afvalinzamelaars en verwerkers, kringloopwinkel, bouw en klusbedrijven, particulieren en bouwmarkten. Op welke locatie een Bouwkringloop precies komt te staan is afhankelijk van de lokale situatie en welke stakeholders betrokken zijn. Het inrichten van het systeem is een maatwerkproces.  

Verder verkennen

In Arnhem waren er verschillende partijen die hierbij op korte en/of lange termijn een rol voor zichzelf weggelegd zagen. Het eerste vervolggesprek staat nu gepland om dit met kringloopwinkel en afvalverwerker verder te verkennen. Ook met de gemeente Apeldoorn wordt nader gesproken over het organiseren van een stakeholdersbijeenkomst voor het eventueel opzetten van een Bouwkringloop in Apeldoorn en omgeving.

Dit artikel is ingezonden door onze partner KplusV. Wilt u meer weten, neem gerust contact op. 

Gijsbert Jansen // // 0653149506

Joran Straatman // // 0629489508

< Drie circulaire MKB-bedrijven uit Gelderland slaan handen ineen voor gezamenlijk remontabel bouwconcept. | Metropoolregio Amsterdam breidt circulair netwerk uit >