Onderzoek Circulair sloopbeleid van opdrachtgevers

Het kabinet wil in 2050 een circulaire economie bereiken. In 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen te zijn gehalveerd. SVMS en Cirkelstad willen onderzoek doen naar het circulair sloopbeleid door de overheid en naar het gebruik van de Certificatieregeling BRL SVSM-007 en de Verificatieregeling Circulair Sloopproject.

Onderzoek Circulair Sloopbeleid

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het houden van telefonische/online enquêtes met een aantal opdrachtgevers voor sloopwerken (gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties, private partijen). Er wordt nadruk gelegd op overheidspartijen omdat zij een voortrekkersrol hebben wat betreft duurzaam inkopen. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een standaard vragenlijst waardoor het onderzoek zo goed mogelijk kan worden uitgewerkt. Het eindrapport van het onderzoek zal als gezamenlijk product van SVMS en Cirkelstad gepresenteerd worden.

< Vertel je toegevoegde waarde in de circulaire economie | Circulaire renovatie van een parkeerdek >