Over het Stadsblad

Via het Stadsblad delen we onze kennis, voortgang op projecten, evenementen, enz. Het Stadsblad bestaat op de website van Cirkelstad, als e-mailnieuwsbief en jaarlijks als Special Edition. Iedereen kan zich aanmelden voor de Stadsblad e-mailnieuwsbrief. Je ontvangt dan elke 2 weken de e-mail in je inbox.

Op deze pagina vind je informatie over planning, redactie en hoe jij kunt bijdragen.

Sinds 2018 verschijnt ook jaarlijks de Special Edition van het Stadsblad met daarin de stand van zaken op gebied van Circulair bouwen.

Rutger schreef in zijn terugblik op 2019 over hoe de editie van 2019 is verlopen.

Gedrukte exemplaren worden verspreid via de spinners in de Cirkelsteden, maar kun je niet wachten dan is uiteraard ook een digitale versie van de krant (pdf) beschikbaar.

Planning en content aanleveren

Het Stadsblad verschijnt via e-mail elke 2 weken, met uitzondering van de schoolvakanties. De data voor het aanleveren van kopij vind je in de Cirkelstad agenda. Dit is altijd op een maandag. In de loop van dezelfde week wordt het Stadsblad verzonden.

Partners van Cirkelstad kunnen voor elke editie content aanleveren. Maandelijks, een week voor de kopij deadline, ontvangen alle partners een herinnering via e-mail.

Specificaties voor aanleveren:

 • Titel
 • Tekst van je artikel (± 300 woorden minimaal, geen maximum)
 • Kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal / videomateriaal
 • Voeg altijd tenminste 1 beeld toe!
 • Is de foto niet rechtenvrij, vermeld dan de bron / fotograaf.
 • Contactpersoon met e-mailadres

Overige aanwijzingen voor aanleveren:

 • Verrijk je tekst met verwijzingen naar andere websites, documenten, video, etc.
 • Beeldmateriaal apart aanleveren als losse bestanden (jpg, png, etc). 
 • Beelden eventueel in je lopende tekst opnemen, zodat duidelijk is waar ze in de tekst geplaatst moeten worden.
 • Denk aan een ondertitel voor elk beeld. Op deze manier is ook voor anderen duidelijk wat er op de afbeelding te zien is.

Alle input kun je sturen aan .

Redactie

Na verstrijken van de kopij deadline volgt een redactieslag. We proberen alle partners en onderwerpen aan bod te laten komen, maar soms kunnen niet alle artikelen worden opgenomen.

Wel of geen plaatsing?

 • We kijken vooral of jouw inzending te maken heeft met ‘doen’, in relatie tot de pijlers van Cirkelstad. Een stad zonder afval, zonder uitval.
 • Inzendingen voor in de agenda worden altijd overgenomen.
 • Het Stadsblad verschijnt op dit moment in het Nederlands. Engelstalige artikelen worden niet overgenomen.

Wanneer je inzending inhoudelijk niet past, krijg je hierover bericht.

Op welk moment wordt het artikel geplaatst?

Wanneer je inzending past, plaatsen we deze normaliter in een van de eerstvolgende 2 edities. Het geheel aan inzendingen op moment van redactie bepaalt welke artikelen in de eerstvolgende editie worden opgenomen. Soms worden artikelen naar een volgende editie doorgeschoven of alleen via andere kanalen onder de aandacht gebracht, zoals de website of social media.

Heb je vragen? Stuur ze aan:

Recente berichten uit het Stadsblad