Cirkelstad is een beweging

Cirkelstad is ontstaan tussen publieke én private ondernemers die op zoek waren naar oplossingen. Hoe krijgen we reststromen terug in de keten? Hoe krijgen we alle talenten in de wijk benut? Twee belangrijke vraagstukken waar we als samenleving antwoord op zullen moeten geven. Door samen te werken in een open dialoog, ontstonden er nieuwe zienswijzen, nieuwe oplossingen.

Meer over het Cirkelstad concept Steden zonder afval en zonder uitval

Cirkelstad faciliteert publieke en private koplopers in de regio. Door een bestuurlijk en operationeel netwerk te verbinden, 10 jaar aan ervaringen te delen via de Cirkelstad Academie, gezamenlijk optrekken in de betreffende regio met periodieke afstemming om impact te genereren.

Cirkelstad zelf heeft geen juridische entiteit, geen extra regels of toezeggingen. Vertrouwen, openheid en respect voor ieders rol en positie bindt elkaar. Puur gericht op het creëren van een vruchtbare voedingsbodem voor blijvende samenwerking tussen de partners.

Het college van Cirkelstad (comité van aanbeveling) bestaat uit bekende personen die in de eigen sector hebben laten zien dat het kan. Dat je circulair kunt bouwen en daar mensen een rol in kunt geven die nu nog aan de zijkant staan. De gemeentesecretaris is de organisator van Cirkelstad.

De partners zijn het kloppende hart van Cirkelstad. Zij zijn in de regio actief op de projecten waarvan we de ervaringen delen. Het kan gaan over het opstellen van beleid, norm, instrumenten of de uitvoering van een werk. Elke regio heeft een spinner, coördineert en ziet toe op de voortgang.

Het fundament aan kennis en ervaring is gelegd. We staan aan de vooravond van opschaling. De vrienden van Cirkelstad zijn partijen met brede netwerken of partijen die niet perse zelf in de regio actief zijn, maar wel graag op de hoogte gehouden willen worden.

Partnerprogramma

 
 

Kernteam

Rutger Büch
Gertjan de Werk
Wytze Kuijper
Emma van Dam
Sebastiaan Gijsbertsen

Spinners

Elke Cirkelstad heeft een spinner. Een overzicht van alle spinners vind je op de pagina contact.

Enkele regio’s hebben een pagina met actuele zaken en contactgegevens van de spinners.

 
 

College van burgemeester en wethouders

Jacqueline Cramer

Burgemeester (MRA/USI/voorheen minister)

Roger Mol

Wethouder (Directeur Rijksvastgoedbedrijf)

Anne-Marie Rakhorst

Wethouder (Ondernemer)

John Nederstigt

Wethouder (Wethouder Haarlemmermeer)
 

Partners

Recent aangesloten partners.

Kees Uiterwijk Winkel

GP Groot - Directeur GP Groot infra en engineering

GP Groot circulair slopen is onderdeel van GP Groot infra en engineering dat, samen met GP Groot inzameling, GP Groot...
Lees verder

Bob Elzen

Treetek - Directeur

Treetek richt zich op duurzaam en schoon bouwen Treetek is een bedrijf dat zich richt op het realiseren van casco...
Lees verder

Maikel Eshuis

Obimex - Verkoop buitendienst/ marketing

Obimex is een landelijke groothandel voor de droge afbouw, en van een groothandel mag je vandaag de dag meer...
Lees verder

Demi Roelofzen

Onderpand Vastgoedbeheer - Adviseur Duurzaamheid & Innovatie

Onderpand Vastgoedbeheer is de partner voor renovatieprojecten. Binnen Onderpand zijn alle specialismen...
Lees verder

 

Vrienden van Cirkelstad

Recent aangesloten vrienden.

BeterBusiness

Ondernemersplatform in de MRA Business-to-Business (B2B)

BeterBusiness is een business platform van partnerbedrijven in de Metropoolregio Amsterdam. De primaire focus ligt op het creatief en effectief bevorderen van business to business kansen. Cross sectoraal worden verbindingen gemaakt die nieuwe business oplevert. Daarbij stimuleren we de ontwikkelingen die onder andere bijdragen aan de klimaat doelstellingen en gezonde arbeid: BeterBusiness in een betere wereld

Website bezoeken

Hogeschool InHolland (Haarlem)

Onderwijs en onderzoek

Hogeschool Inholland is Vriend van Cirkelstad omdat het werken aan steden zonder afval en uitval aansluit op onze visie.  Als samenleving moeten we de juiste balans tussen people, planet en profit vinden. Alleen dan kun je zorgen voor een goede kwaliteit van leven, voor nu en voor toekomstige generaties. Om dit te realiseren werken onze studenten, onderzoekers en medewerkers aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Samenwerking met Cirkelstad kan enerzijds waardevol zijn voor onze onderzoekers, docenten en studenten, en anderzijds voor de bedrijven en instellingen die bij Cirkelstad zijn aangesloten. 

Eén van de vraagstukken waaraan gewerkt wordt, is: Hoe kunnen MKB-bedrijven circulair ondernemerschap ontwikkelen, samen met hun ketenpartners, klanten, overheden en andere maatschappelijke stakeholders?

Heeft u interesse in samenwerking met Hogeschool Inholland op het vlak van duurzame ontwikkeling? Neem dan contact op met  Yvonne Leegwater- kennismakelaar voor het domein Business, Finance & Law (BFL) email:  .

Website bezoeken

VIBA

Vereniging Integrale Biologische Architectuur

De VIBA richt zich al 45 jaar op gezond bouwen en wonen, duurzaam beheer van de aarde en het sociaal en ruimtelijk welbevinden van de mens. De VIBA staat voor een integrale toepassing van deze aspecten bij het inrichten van onze leefomgeving. Daarbij is de natuur een belangrijke inspiratiebron.

Website bezoeken

VMRG

Dé gevel brancheorganisatie

Bij de VMRG zijn zo’n 200 bedrijven aangesloten die werkzaam zijn in de gevelbouw. Kwaliteit staat hoog in het vaandel en dat tonen de VMRG gevelbouwers aan met het VMRG Keurmerk. Kwaliteit, ook op het gebied van duurzaamheid. De VMRG heeft het initiatief genomen om samen met andere gevelbrancheorganisaties te komen tot een circulaire geveleconomie.

Website bezoeken