Partnerdag 2023: pitches en deelsessies 

Het thema #FoodforThought gaf genoeg om op te kauwen. Want wat betekenen alle plannen eigenlijk voor de verschillende deelgebieden? En hoe kunnen we elkaar helpen? Alle partners gingen volop aan de slag.

De eerste deelsessies 

Tijdens de eerste 7 deelsessies gingen partners in op de volgende topics: 

 1. Tessa Verhulst van Alba Concepts nam ons mee in de stand van zaken van het raamwerk Gebouw en hoe je deze in de praktijk gebruikt. 
 1. Gerard Roemers (Metabolic) ging in op hoe je raamwerk Gebied toepast. 
 1. Bas Roelofs van Witteveen+Bos vertelde alles over werken met het raamwerk Infra
 1. Met Dick van Veelen (Meijs Ingenieurs) doken we in raamwerk Sloop, ofwel: oogst/ontmanteling. Een raamwerk dat een andere aanpak verdient – en hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Eén ding werd tijdens de sessie vooral duidelijk: de grootste uitdaging blijft de meetbaarheid en het definiëren van de juiste KPI’s. 
 1. In de deelsessie Implementatie keken we met Hans Wamelink van de TU Delft en Manon Eikelenboom (VU Amsterdam) naar hoe je van circulaire projecten naar echt circulaire organisaties gaat.  
 1. In de sessie Juridisch nam Fanauw Hoppe (Flux Partners) de groep mee in de juridische impact van het werken met Het Nieuwe Normaal. 
 1. Sybren Bosch (Copper8) vertelde over hoe je als adviseur aan de slag kan als evaluator van Het Nieuwe Normaal

Het zeepkistje  

Na de eerste deelsessies kwamen we samen voor de zeepkist. Tijdens dit live stand-up moment pitchten 9 partners van Cirkelstad hun verzoek of hulpvraag. Hun doel? Een match maken met andere partners. En dat lijkt goed gelukt.  

Wie stond er op de zeepkist? 

 • Mark Slot was namens Mastermate als technische groothandel op zoek naar partners die circulaire producten durven toe te passen en deed een oproep aan slopers, woningcorporaties, bouwers en anderen.  
   
 • Maarten Koks (Rijksvastgoedbedrijf) zocht als grootste vastgoedeigenaar van Nederland innovatieve concepten voor circulaire platdak-oplossingen. 
   
 • Fulco Treffers van 12N _ Urban Matters deed een beroep op de sociale basis van Cirkelstad en wilde een welverdiende boost geven aan het bouwen binnen planetaire grenzen ‘voor iedereen’. 
   
 • Ook Menno Rubbens van Cepezed Projects deed een duidelijke oproep: circulair gebouw-product zoekt gemeenten beleggers of ontwikkelaars met tijdelijke braakliggende locaties’.  
   
 • Jeroen Grondman van Duspot pitchte voor slopers, architecten en bouwers met een matchingstool die bouwmaterialen en grondstoffen kans op een tweede leven geeft.
 • De pitch van Robert Blekman van Leadax richtte op onbestemd afval: hiervan maakt Leadax hoogwaardige eindproducten. 
   
 • Namens dakspecialist Luijtgaarden was Jules Voogt op zoek naar woningcorporaties en bouwpartners om circulair te renoveren met gebruikte dakpannen.

 • Ook Karin Kuipers van Circlewood deed een oproep: houtfabriek voor bouwstroom voor 1.000 houtkernbouw-woonmodules zoekt partners en opdrachtgevers die ook houden van hout.
   
 • Tot slot de krachtige pitch van Kees Verweel van C2C Bouwgroep: gezond circulair bouwproduct zoekt inkoper met gezond verstand. 

Pitch gemist, maar zie je wel een match? Leuk! Neem contact op met de pitchers of stuur een bericht aan voor een introductie. 

Deelsessies: tweede ronde 

Het tweede gedeelte van de middag bevatte 8 sessies, verspreid over de verschillende fases die we kennen: inspireren, activeren en implementeren. 

 1. Zo lieten we ons inspireren door internationale, circulaire voorbeelden in Frankrijk en België en hoorden hoe we internationale kansen kunnen benutten van Bas van de Westerlo (Volantis), Emma Diehl (City Deal CCB) en Christina Eickmeier (CHRITH architects).  
   
  Ook internationale mogelijkheden zoals de economische missie naar België op 20-22 juni 2023 passeerden de revue. En dat inspireert.  
   
  De partners zagen veel mogelijkheden om vanuit Cirkelstad te brengen én te halen in een internationale context. Ook is een suggestie om een of meerdere voorbeeldprojecten met zowel de Nederlandse MPG te berekenen als met het equivalent uit een ander land.  
   
  Frankrijk heeft hun rekenmethode (RE2020) recent aangepast en stuurt daarbij heel duidelijk op Low Carbon Design. Biogene CO2-opslag wordt hierin meegenomen en CO2-emissies nu worden zwaarder gewogen dan over 50 jaar. Daardoor komen biobased materialen heel gunstig naar voren – een groot verschil met de MPG.  
   
 1. Bij Cirkelstad Jong waren Max Doedens van de Jonge Klimaatbeweging en Jessica Broeders van Cirkelstad op zoek naar ideeën om de behoeften van de jongere generatie om te zetten in concrete handvaten en beleidstukken voor circulair bouwen. Met resultaat!  
   
  Ondernemerschap en verantwoordelijkheid bleken belangrijke vraagstukken in de keten. Uitkomsten waren: het subsidiëren van biobased isoleren/bouwen om de markt in werking te zetten en hergebruik als uitgangspunt nemen – mét bijbehorende verantwoordelijkheid van materialen en onderhoud, van ontwerp tot sloop.  
   
  Als antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ‘product-as-a-service’ worden toegepast in de bouw?’ werd voorgesteld om, in plaats van een abonnementsvorm, een statiegeldsysteem op materialen in te voeren. Voldoende voeding voor een verdere en meer concrete uitwerking van deze vraagstukken, dus. 
   
 1. Cirkelstad Eindhoven vertelde hoe je opdrachtgevers en opdrachtnemers activeert, geïllustreerd door hun succesvolle convenant, het jaarprogramma van Het Nieuwe Normaal en de flexibiliteitsscan Toekomstwaarde van gebouwen. De sessie werd gegeven door Jeroen Adriaansen, Finn Vossen en Annabel Jansen van Brink. 
   
 1. De City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen helpt gemeentes invulling te geven aan circulaire gebiedsontwikkeling en nam ons mee in geleerde lessen vanuit het intervisietraject voor gemeenten. Onder leiding van Koen Haer (Ministerie van BZK) en Gertjan de Werk (Cirkelstad/City Deal CCB). 
   
 1. Fulco Treffers (12N _ Urban Matters) belichtte het sociale aspect van ‘bouwen binnen planetaire grenzen voor iedereen’. Hoe krijgt de sociale en inclusieve basis van Cirkelstad een boost en bouwen we echt ‘voor iedereen’? Tijdens deze sessie ontstonden meer dan genoeg ideeën én voorbeelden.  
   
  Een belangrijk inzicht is dat er veel behoefte (en urgentie) is om goede voorbeelden en mooie projecten te delen. Om elkaar te inspireren, om van te leren, en elkaar te overtuigen van wat er allemaal wél kan.  
   
  Het zwaartepunt zal vooral liggen op doorlopende gesprekken, en minder op KPI’s en cijfers: het doel is immers niet om de leefwereld naar de systeemwereld te laten bewegen.  
   
  Ook zijn er concrete stappen gemaakt richting een kernteam dat aan de slag gaat met de verdere invulling van deze community. Chapeau! 
 1. Fons Lustenhouwer (Platform31) en Hans Hoogervorst (Woonwaard) vertelden over het doel van Versnellingslab Circulair Bouwen: bestuur en projectmanagers van woningcorporaties helpen concrete stappen te zetten naar een circulaire praktijk. Want dat het kan, is volgens Hans zeker: “Ook zonder beleid realiseerden we al 4 woningcomplexen biobased en circulair.” 
   
  Het advies uit de zaal? Circulair bouwen doe je samen met de partner in de bouwketen. Dus betrek die erbij! Dit is ook zeker de intentie wanneer de focus van het programma verschuift van intern (in de corporatie) naar extern (de bouwketen).  
   
  En over één ding was de zaal het eens: corporaties zijn de aanjager van circulair bouwen.  
 1. Bij Fien Peters (C-creators) en Karlijn Mol (Aumento Impact) leerden we hoe hun traject bij infra-partijen in Zuid-Holland helpt om circulair bouwen breed in de organisatie te implementeren. 
   
 1. Claartje Vorstman van het Transitieteam CBE/RBS en Rutger Büch presenteerden de ‘circulaire bouwcoalitie’ in oprichting. De belangrijkste vragen: hoe krijgen we gezamenlijk circulair bouwen verankerd in beleid en wet- en regelgeving? En welke rol ligt er voor jou? 

  Hierbij blijkt essentieel dat de we de doel en vorm van de samenwerking helder krijgen. Ook spreekt de wens om ons ‘nationale model’ te verbinden met de lokale en regionale laag. Er klinkt een sterke roep om verplichtingen en minder vrijblijvendheid. Suggesties: het versnellen van regelgeving en bovenwettelijk stimuleren.

  Met als uitgangspunt om waar mogelijk een integrale aanpak op te stellen met andere thema’s, zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit.
< Lucas Simons: “Als je de uitkomst wil veranderen, moet je de spelregels veranderen.”    | Het Nieuwe Normaal 0.5 is uit!    >