12N Urban Matters

Partner in Amsterdam - Eindhoven
Fulco Treffers - Directeur

12N Urban Matters werkt aan projecten met maatschappelijke relevantie (‘urban matters that matter’). Opgaven waar sociale en ruimtelijke aspecten samen gaan, vanuit de blik van solidariteit en emancipatie. Opdrachtgevers zijn veelal lokale overheden, woningcorporaties en cultuurinstellingen, waar 12N bijdraagt in innovatie in onder andere participatie en circulaire economie.

12N combineert kennis van verregaande participatieprocessen met circulair ontwerpen en bouwen. Een technische oplossing is vaak pas het begin. Het ervaren van gebruik, comfort, draagvlak en hopelijk ambassadeurschap en grote betrokkenheid zorgen voor een werkelijke verandering in de bouwwereld. 

Bij diverse projecten komt dit terug: de gebiedsontwikkeling Berlijnplein Utrecht, de sociale woningbouw Glaskring voor Woonbedrijf Eindhoven, het buitenruimte ontwerp voor RAUM en het ontwerp van een circulaire woning op de rand van Amsterdam.

Binnen Cirkelstad kan 12N bijdragen aan de sociale én stedenbouwkundige component van de ontwikkeling van circulair bouwen en tegelijkertijd vooraan op de golf van vernieuwing meebewegen door de kennis van de partners in het netwerk.