AT Lawyers

Partner in Amsterdam - Haarlemmermeer
Fanauw Hoppe - Aanjager duurzame leefomgeving

Onze ambitie is wezenlijk bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Dat ziet op de transitiepaden van de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie, maar ook natuur, biodiversiteit en een gezonde, inclusieve en sociale samenleving. 

Wij banen de weg door het juridische speelveld om tot deze ambitie te komen. Dat betekent het (1) vinden van creatieve oplossingen, (2) ontkrachten van juridische fabels en (3) schrijven en aanjagen van duurzame  wetgeving en beleid. En dat beleid vertalen naar actie en uitvoering in zowel strategie, marktbenadering als implementatie.

Cirkelstad is daarbij een perfecte partner. Cirkelstad roept op tot brede aandacht voor duurzaamheid bij zowel rijk, regionale overheid, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de burger.

Haar Community of Practice (CoP) zorgt voor inhoudelijke ontwikkeling van kennis, onderlinge uitwisseling van die kennis en tools en begeleiding om die kennis in de praktijk te brengen. En diezelfde praktijkervaring verrijkt weer het CoP. Een echte cirkel.