BIMprojects

Partner in Alkmaar
Maaike, Arjen, Sjors, Jasper en Jan - Team

Bouwen wordt een steeds grotere uitdaging. Een van de grootste uitdagingen voor de bouw is Circulair Bouwen. Wij van BIMprojects willen onderdeel zijn van de oplossingen die daarvoor nodig zijn. Dat doen wij als schakel tussen architectuur en uitvoering op het gebied van materiaal, proces en bouwtechniek. Met BIM-software en focus op het integrale proces helpen wij onze klanten bij het bewaken, borgen en verbeteren van doelstellingen en kwaliteit.

Om te komen tot een Circulaire Economie moeten we (leren) anders omgaan met grondstoffen, bouwmaterialen, bouwmethodieken en communicatie. Het is onze ambitie om voortrekker, inspirator en sparringpartner te zijn op het gebied van Circulair Bouwen. Daarnaast willen wij bijdragen door het vastleggen, delen en implementeren van opgedane kennis en methoden.

Circulair Bouwen als onderdeel van een Circulaire Economie is een complexe opgave die alleen tot stand kan komen door intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, opdrachtgevers en de overheid. Als partner van Cirkelstad willen wij door het delen van kennis en kunde bijdragen aan deze transitie door te bouwen aan verregaande samenwerking.