BPD

Partner in Amsterdam
Patrick Joosen - Regiodirecteur Zuid-West

BPD (Bouwfonds Property Development) wil vooroplopen met duurzame en circulaire gebiedsontwikkeling. Voor ons gaat duurzame gebiedsontwikkeling naast milieu over sociale, ruimtelijke en economische waarde. People, planet en prosperity zijn voor ons daarom het logische vertrekpunt om wijken te ontwikkelen waar mensen zich thuis voelen, nu en in de toekomst. Onze duurzaamheidsstrategie is gebouwd op vier pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid. Daar kunnen wij als grootste gebiedsontwikkelaar van Nederland het grootste verschil maken, zowel op het niveau van de woning, de wijk als de regio.

In onze projecten is (her)gebruiken van grondstoffen en beperken van afvalstromen een belangrijke ambitie. Juist bij de bouw van nieuwe woningen en de inrichting van gebieden kunnen we het verschil maken voor een circulaire toekomst. Ons doel is dat al onze projecten stuk voor stuk bóven de wettelijke norm scoren en dat we vooruitstrevend en aanjagend zijn in projecten.

Dit vraagt per gebied en context om een logische vertaling van de circulaire ambities en het oplossen van verschillende (lineaire) uitdagingen. De uitdagingen die hiermee gepaard gaan, willen we met de partners van Cirkelstad omzetten in kansen, gericht op het behalen van concrete resultaten. Ook in Cirkelstad willen wij voortdurend in verbinding staan tot partners om gezamenlijk werk te maken van onze (gezamenlijke) missie. Want samenwerking is voor circulaire gebiedsontwikkeling cruciaal!