De Groene Jongens

Partner in Utrecht
Stefan Kramer - Adviseur

De Groene Jongens richt zich op het verduurzamen van de gebouwde omgeving, invulling aan de transitie naar een circulair economie is hier een van de uitgangspunten van. Deze transitie impliceert een compleet nieuwe benadering tot vastgoedontwikkeling,  ontwerp, exploitatie, financiering- en verdienmodellen. Deze aspecten neemt De Groene Jongens al in grote mate mee in technische ontwerpen, rapportages en overige advieswerkzaamheden, maar ook wij staan het begin van deze ontwikkeling. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat circulair bouwen afhankelijk is van integrale samenwerkingsverbanden tussen partijen met dezelfde visie en ambitie. Binnen Cirkelstad willen we met deze partijen gaan werken aan circulaire (ge)bouw-concepten om zo de transitie naar een duurzame en circulaire gebouwde omgeving te realiseren.