Building Changes

Partner in Rotterdam
Floor van der Kemp - Projectleider

Vanuit de ervaring om vastgoed projecten te realiseren heb ik de laatste jaren veel meer een initiërende rol gehad bij de aanpak van integrale gebiedsontwikkeling. Juist door de integrale ontwikkeling is het inzicht ontstaan om met en vanuit de bewoners in een gebied de ontwikkeling vorm te geven. Waarbij voor mij duurzaamheid en innovatie belangrijke pijlers zijn. Maar vooral het verbinden van meerdere partijen, waardoor kansen en ideeën ontstaan, die bij de traditionele werkwijze niet boven water komen. Mijn kwaliteit is de juiste partijen aan elkaar verbinden, zodat er voor een ieder een meerwaarde ontstaat. Tevens is mijn passie om in de wijken de werkzaamheden uit te voeren met en door de bewoners in de wijk. En juist de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Of de werkzaamheden als een leer- werkproject uit te voeren. Hierdoor worden bewoners weer trots op hun woonomgeving.