Woonbron

Partner in Drechtsteden
Joep van Veen - Ontwikkelaar

Een corporatie levert maatschappelijke presta­ties op een zakelijke manier. Als je materiaal hergebruikt, het milieu minder belast en dat doet met mensen die het contact met de arbeidsmarkt kwijt zijn, dan is dat winst aan alle kan­ten. Er zijn altijd mensen die zeggen ‘het kan niet’. Woon­bron is opdrachtgever, aan ons de taak het proces te forceren en aan te tonen dat het op een budget-neutrale manier kan. Wij willen de principes van Cirkelstad veranke­ren in onze organisatie: het amoveren, het creëren van werk­gelegenheid en het bieden van toegevoegde waarde voor de maatschappij. Dus ervoor zorgen dat het op procesniveau modus wordt. In een organisatie van zevenhonderd mensen is dat een stevige krachtproef, maar we geloven er absoluut in. Veel facetten van Cirkelstad doen we al jaren, maar in stukjes. De uitdaging is om dit zo goed samen te brengen dat we de keten echt kunnen sluiten en het de stan­daard wordt.