buroBois

Partner in Arnhem
Suzanne Nagtegaal - Architect

buroBois is in 2010 opgericht door architect Suzanne Nagtegaal. Het Arnhemse buro zet mooie dromen om in goede ontwerpen.

Dit doen we met het oog op de toekomst. Gebouwen gaan langer mee als ze bewust zijn vormgegeven.

De duurzaamheid van een gebouw wordt mede bepaald door hoe het is opgebouwd, welke materialen er zijn gebuikt, die materialen haalt buroBois liefst van dichtbij.

Het doel is het realiseren van gezonde gebouwen waarin de mens en zijn belevingswereld centraal staan.

buroBois zoekt altijd naar de meest duurzame oplossing, we onderzoeken hoe we de reeds gebouwde omgeving kunnen hergebruiken, zoals in het paviljoen wat we bouwden voor studio Omstand te Arnhem en in het ontwerp (nog niet gerealiseerd) van paviljoen Rijnwijk.

buroBois benadert Circulariteit dus vanuit wat al gebouwd is.

Cirkelstad is voor mij een motivator om door te pakken en goede ideeën om te zettten in concrete plannen.