C.A. de Groot Sloop- en Demontagetechniek B.V.

Partner in Alkmaar
Kees de Groot - Algemeen Directeur

De C.A. de Groot Groep is sinds 1954 een toonaangevend bedrijf, op het gebied van sloopwerken, asbestsanering en recycling. Naast professioneel en innovatief, manifesteren wij ons steeds meer als circulair partner én leverancier van de grondstoffen voor de toekomst. Als lid en voorzitter van VERAS en als kernlid van Insert, tonen wij aan deze zaken hoog in het vaandel te hebben staan!

Voor circulair hergebruik is Circulair Slopen één van de sleutels tot succes. Hierbij ontmantelen of demonteren we de vrijkomende grondstoffen of materialen op een wijze dat deze weer hoogwaardig kunnen worden toegepast.

Circulariteit staat inmiddels centraal binnen de organisatie en op projectniveau maken wij continu de keuze wat te doen met de vrijkomende materialen. Het is de kunst dit steeds eerder in het proces te bepalen en vroegtijdig te inventariseren welke materialen voor hergebruik in aanmerking komen. Tijd is hierbij een van de belangrijkste succesfactoren, maar ook het opdoen en delen van kennis en het opbouwen van een circulair netwerk, is een van de voorwaarden voor succes.

Circulair Slopen strekt zich verder dan het fysiek slopen van gebouwen. Ook bij het ontwerpen en realiseren van de gebouwen van de toekomst, zal de overweging gemaakt moeten worden hoe deze aan het einde van de levensduur circulair te renoveren of te slopen. Ook hierin ligt onze uitdaging en bijdrage, want zonder circulair en modulair ontwerpen bouwen zal de keten zich nooit sluiten. 

Daarom geloven wij: wie circulair denkt, bouwt aan de toekomst!