C-creators

Partner in Amsterdam
Wouter van Twillert - Programmamanager

Het Bouwprogramma voor de Metropoolregio Amsterdam is een initiatief van Cirkelstad, EIB, TNO en C-creators. Samen bouwen we aan grote circulaire iconische projecten. Het heeft de volgende uitgangspunten en ambities: opschaling staat centraal, bestaande en nieuwe kennis is collectief, we verhogen de circulaire lat in elk project en we verbinden relevante organisaties in ons netwerk.

De komende jaren willen we bijdragen aan een onomkeerbare beweging in de bouwsector, zowel aan opdrachtgevende als opdrachtnemende kant. Door deze beweging worden andere typen gebouwen gebouwd en wordt op een nieuwe manier naar gebiedsontwikkeling gekeken. Steden zijn of worden dan ‘futureproof’ en mensen wonen en werken prettig in de MRA.

Per stad gaan we met lokale organisaties aan de slag en stellen we onze rol vast. Het gaat namelijk niet alleen over het ‘gewoon’ aan de slag gaan, maar zeker ook om het activeren en inspireren van organisaties die niet weten waar ze moeten beginnen, het belonen van circulaire ondernemers met meer omzet, kennisopbouw over hoe het écht moet en het verbinden van koplopers met partijen die de eerste stappen willen zetten. Er is niet een one-size fits all-aanpak; dat maakt dit werk zo uitdagend en tegelijkertijd zo boeiend.

Cirkelstad heeft de afgelopen jaren aangetoond aanpakken in de genen te hebben. Concreet aan de slag is het motto en dat past perfect bij C-creators.