C2C Bouwgroep

Partner in Utrecht
Kees Verweel - Voorzitter

De C2C Bouwgroep bestaat uit bouwgerelateerde fabrikanten die de circulaire economie omarmen en beschikken over één of meerdere Cradle to Cradle certificaten. Daarnaast telt de groep enkele strategische partners. We bieden een kennisplatform voor alle partijen in de bouwkolom, wisselen onderling kennis en informatie uit, en delen graag onze ervaringen met andere bouwgerelateerde bedrijven die overwegen om zich te laten certificeren!

Dit wensen wij met het oog op de circulaire economie en de grote verduurzamingsopgave voor Nederland ook te doen naar de politiek, ons landsbestuur en andere stakeholders. De C2C Bouwgroep is voor een programmatische aanpak van circulariteit en staat daarom voor goed gedefinieerd beleid en regelgeving, zowel op gebouwniveau als op productniveau. Dit is dan ook de reden dat we zijn aangesloten bij Cirkelstad