Circle Motion

Partner in Deventer
Marie-Louise Gasseling - Zelfstandig Ondernemer

Circle Motion is een verbindende schakel in het werk maken van onze duurzame leefomgeving. Door vernieuwing in denken, organiseren en samenwerken aan te jagen. De circulaire economie als inspiratiebron. 

En dan gaat het vooral over mensen, wat hen beweegt, om gemeenschappelijke ambities en oor hebben voor elkaars zorgen en belemmeringen. Steeds vaker vraag ik mensen om deelgever te zijn in plaats van deelnemer. Een deelgever geeft aan een groter geheel, waar hij deel van uitmaakt. Deze mindset is cruciaal om beweging in gang te zetten.

Graag maak ik impact als kwartiermaker circulair binnen een gemeentelijke organisatie, als adviseur duurzaamheid in een aanbestedingsteam bij een aannemer of als procesbegeleider bij projecten om concrete duurzame kansen en doelen te verankeren.