Circular Landscapes

Partner in Utrecht
Pieter Veen - Landschapsarchitect

Circular Landscapes zet zich in voor een meer circulaire voedselvoorziening. Hier is nog veel duurzaamheidswinst te halen, want voeding draagt voor een kwart bij aan de totale CO2-uitstoot per huishouden. Omdat de meeste consumenten in de stad wonen, begint de verandering hier.

Als landschapsarchitect ben ik vooral geïnteresseerd in ruimtelijke kansen. Bijvoorbeeld om productie en consumptie dichter bij elkaar te brengen. Of om nieuwe distributiemodellen op te zetten. Stadslandbouw is inmiddels een bekend verschijnsel, maar een schaalsprong is nodig om tot een duurzaam stedelijk voedselsysteem te komen. Deze complexe planningsopgave vraagt om aansprekende ontwerpen en haalbare business cases. Daar werk ik aan, samen met overheden, kennisinstellingen en initiatiefnemers.

Zo wil ik voedselbeleving een grotere plaats geven in onze dagelijkse leefomgeving. Dat vergroot de bewustwording, en maakt de stad mooier en groener. Met minder afval en minder uitval.