Cirkelregio De Achterhoek

Partner in De Achterhoek

In de Achterhoek is Cirkelregio De Achterhoek opgericht om circulaire initiatieven, projecten en producten regionaal zichtbaar te maken en verbinden. Cirkelregio De Achterhoek kent meerdere CoP’s/werkateliers en behandelt daarin naast projecten van partners overstijgende thema’s zoals hergebruik van materialen, circulaire ontwikkelingen en product as a service.

Vanuit de Coöperatie Cirkelregio De Achterhoek worden ook de verbindingen gemaakt met het netwerk van de landelijk opererende Cirkelstad en Circles. Alles met als doel het vergroten van de kennisdeling en expertise over circulariteit in de regio Achterhoek. Door bundeling van kennis en expertise worden grotere resultaten behaald.