Constructif

Partner in Drechtsteden
Erik Stam - Directeur Innovatie

Constructif renoveert, verbouwt, transformeert, verduurzaamt en onderhoudt bestaand vastgoed voor zowel de woning- als de utiliteitsbouw. We zijn sterk in het efficiënt organiseren van beheer en onderhoud van (huur-)woningen. Maar we zijn minstens zo ervaren in het verbouwen, renoveren en transformeren van bestaand vastgoed, zoals kantoren, onderwijsgebouwen en dergelijke. De bouwsector verandert. Lifetime-denken en een integrale benaderingswijze zijn leidend en de kwaliteitprijsverhouding van de gehele levenscyclus staat centraal. Constructif beantwoordt aan die vraag, met design & construct én onderhoud in één bedrijf. We zijn een ‘totaalontzorger’ van vastgoed; een speler die zich verdiept in de daadwerkelijke behoefte van de klant en toegevoegde waarde creëert in de totale ontwikkel-, realisatie- en onderhoudsfase van een object. Een duurzame relatie met onze opdrachtgevers is hierbij essentieel: voor ons is continuïteit belangrijker dan winstmaximalisatie.

Bij alles wat we doen zijn we ons bewust van de impact op het leefmilieu. Om dat te beschermen, formuleerden we drie ambities: minder Co2 uitstoot en energieverbruik, toepassen van duurzame materialen en bouwmethodieken, verminderen van afval en betere afvalscheiding. Constructif streeft er naar om aandacht voor duurzaam gebruik van hulpbronnen en recycling steeds meer te integreren in de inkoop en hierover afspraken te maken met de leveranciers. Ook zijn wij van mening dat hergebruik en recycling van materialen een plaats verdienen in onze offertes. We willen doen wat we kunnen binnen onze activiteiten.
Als Constructif willen wij graag een bijdrage leveren aan de toekomst van de circulaire economie.