deltaWonen

Partner in Zwolle
Martijn van Dijk - Trainee Vastgoed & Circulaire economie

Als woningcorporatie hebben wij bezit in Zwolle, Kampen en Oldebroek. Als wij geen maatregelen nemen om van de lineaire (bouw)economie een circulaire (bouw)economie te maken gaan wij dit in de toekomst terugzien in grondstoffenschaarste en afvaloverschotten. Dit werkt uitputting en vervuiling van de aarde in de hand. Daarnaast leidt het tot prijsstijgingen van de schaarse grondstoffen wat van invloed is op betaalbaarheid van onze sociale huurwoningen.

Wij kunnen als opdrachtgever van bouwprojecten hierop sturen door samen met andere partijen te innoveren op het gebied van circulair bouwen. Dit kunnen wij niet alleen dus zoeken wij partners die met ons meedenken om zodoende de materialenkringlopen in de bouwsector te sluiten. Deze partners vinden wij bij Cirkelstad.