VanWonen

Partner in Zwolle
Alfred Bolks - Algemeen directeur

VanWonen streeft ernaar de wereld een beetje mooier en beter te maken voor iedereen. We willen woningen en leefomgevingen realiseren voor een lange periode. Die met minimale aanpassingen ook in de verdere toekomst aan alle wensen en eisen voldoen. Duurzaamheid in de brede zin: in levensduur, met oog voor het klimaat (circulariteit en groen in de omgeving) maar ook sociale duurzaamheid door kansen te creëren voor iedereen. Met onze werkgroep Duurzaamheid zetten we hierin concrete stappen en nemen de 17 Sustainable Development Goals als uitgangspunt.

Aandacht voor gezondheid en woongeluk staat in VanWonen’s strategie centraal: voor iedereen van jong tot oud. Met deelname aan de Cirkelstad wil VanWonen niet alleen deze zienswijze stimuleren maar er ook uitvoering aan geven. Door woningen te bouwen die met minimale aanpassingen ook voor 100 jaar nog een thuis zijn. Door leefomgevingen te creëren waar mensen kunnen bewegen en ontspannen en in contact staan met anderen. Door bouwbedrijven te motiveren mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om zo samen de cirkel rond te maken.