Except Integrated Sustainability B.V.

Partner in Utrecht
Tom Bosschaert - Founder & CEO

Except Integrated Sustainability B.V. is een advies- en ontwerpbureau voor duurzame ontwikkeling, opgericht in 1999. Vanuit ons hoofdkantoor in Nederland werken we wereldwijd aan projecten die de lat voor duurzame ontwikkeling hoger leggen. Ons team van onderzoekers, ontwerpers, business developers en proces managers levert innovatieve concepten en strategieën voor veerkrachtige, rechtvaardige en inspirerende gebouwde omgeving, organisaties en industrie.

Except’s initiatief Orchid City is ‘s werelds eerste blauwdruk voor een betaalbare, klimaatadaptieve, duurzame stad. Hier herontdekken we hoe we samen leven met de natuur, en met elkaar. Orchid City biedt oplossingen voor uitdagingen zoals energie, circulaire grondstoffen, duurzaam voedsel, vervoer, en sociale programma’s. Het biedt betaalbare biobased woningen in een nieuw fundament voor een gezonde community, met wonen, werken, zorg, leren, en ontspannen samen. Met haar wereldwijde partnernetwerk creëert Orchid City een ecosysteem dat veerkrachtig is, sterker dan de som der delen, klimaatadaptief en toekomstbestendig. Voor hen die onderdeel willen zijn van de oplossing.