FAAM Architects

Partner in Eindhoven
Marlies Zuidam (architect & partner), Emile van Vugt (architect & partner)

Onze fascinatie voor het oplossend vermogen van architectuur drijft ons. Door te onderzoeken, samen te werken, te innoveren en gewoon te doen komen we verder. Veranderende tijden vragen om onconventionele perspectieven, nieuwe samenwerkingen en om een hartveroverende en oprechte aanpak. FAAM architects beperkt zich niet alleen tot het ontwerpen van ruimtes en gebouwen, maar zoekt bewust de dialoog op met alle partners om gezamenlijk vorm te geven aan het ontwerpproces. Het ontwerp wordt hiermee het resultaat van een open dialoog.

Door natuur, omgeving en sociale aspecten mee te wegen in bouwplannen ontstaat architectuur die de omgeving versterkt. Centraal staat wat voor impact gebruikers en gebouwen hebben op hun omgeving. Zo kan een nieuw gebouw een verrijking zijn voor bijvoorbeeld biodiversiteit, CO2-reductie, het voorkomen van hittestress of waterhuishouding. Denk aan dak- en gevelgroen, huisvesting van dieren, de omgang met water en landschap en het rekening houden met de gezondheid van de gebruikers.

Regeneratief ontwerpen is onderdeel van de integrale ontwerpstrategie van FAAM. We beschouwen alle aspecten van duurzaamheid gezamenlijk, omdat ze interacterend zijn. Sociale duurzaamheid, energie, gezondheid, materiaalkeuze, water, ecologie reageren op en zijn afhankelijk van elkaar. We starten bij de basis, maar nemen daarbij ook meteen de hele levenscyclus – van bouw tot sloop – van een gebouw in ogenschouw. Hierbij volgen wij ons stappenplan van circulariteit, zodat het maken van keuzes voor bouwmethodes en materialen op een vanzelfsprekende wijze onderdeel is van het proces. Daarbij speelt ook het gebruik van biobased materialen een steeds grotere rol. Als bureau hebben we ruime ervaring met het realiseren van projecten in biobased materialen en we werken momenteel aan meerdere projecten die in HSB, CLT of strobouw uitgevoerd worden.