Gemeente Amstelveen

Partner in Amsterdam
Floor Gordon - wethouder Duurzaamheid

Een toekomstbestendige economie is een circulaire economie. Daar raken we steeds meer van doordrongen. De aanpak van gemeente Amstelveen is verdeeld in verschillende onderwerpen, zoals circulair inkopen (50% in 2025) en het hergebruiken van 75% van onze grondstoffen uit huishoudens in 2021. Met onze deelname aan Cirkelstad worden de eerste stappen gezet op het gebied van circulair bouwen. Het draait daarbij vooral om het leren van elkaars ervaring, zodat wij als gemeente innovatie bij het ontwikkelen, gebruik en hergebruik van gebouwen en infrastructuur kunnen toepassen en stimuleren.