Scouting Brigitta

Partner in Haarlem Kennemerland
Scouting Brigitta - Werkt aan een nieuw Clubhuis

Scouting Brigitta – de grootste Scoutinggroep van Haarlem – wil in het Haarlemse Schoterbos een nieuw clubhuis bouwen. Een Scout zorgt goed voor de natuur. Dat willen wij in het Schoterboshuis tot uitdrukking brengen. Niet alleen visueel, maar vooral ook technisch-inhoudelijk. Het moet een mooi, circulair gebouw worden met low tech-oplossingen voor een CO2-neutrale energiehuishouding, natuur-inclusief, niet alleen voor de Scouting, maar voor de hele buurt, want het park is tenslotte óók voor iedereen. De gemeente steunt het plan met raad en daad.

Het ‘Schoterboshuis’ moet een plek worden van innovatie. Bij moderne nieuwbouw ligt de focus vaak op ingewikkelde, dure technieken om een gebouw op milieuvriendelijke wijze te klimatiseren. Het onderzoeksprogramma Circulair Bouwen en het afstudeeratelier Smart Buildings van de HvA zijn echter aan het onderzoeken of er ook andere, eenvoudigere manieren zijn om een gebouw op nóg milieuvriendelijker wijze te voorzien van energie en een comfortabel binnenklimaat. Hiermee wordt het ‘Schoterboshuis’ een proeftuin voor innovatie, creativiteit, energie, nieuwe werkvormen en educatie.  

De kosten voor het project zijn niet gering. Daarom wordt veel zelfwerkzaamheid toegepast en is tegelijk het streven zoveel mogelijk tweedehands bouwmateriaal te gebruiken. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: door verantwoord hergebruik wordt tevens hoog ingezet op duurzaamheid. De bedoeling is het Schoterboshuis zo te maken dat zoveel mogelijk onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden als de levensduur van het gebouw ten einde komt. Daartoe maken we gebruik van een materialenpaspoort. 

Wat ons project bijzonder maakt is de bescheiden schaal. Met het Schoterboshuis willen we laten zien dat je niet per se een grote, kapitaalkrachtige projectontwikkelaar hoeft te zijn om een duurzaam, circulair gebouw neer te zetten met inventieve klimaatbeheersingstoepassingen. Dit ontwikkelproces is voor Scouting Brigitta echter ook een ontdekkingstocht. Wij weten nog lang niet alles. Hoe zit het met vergunningen? Hoe werkt het met verzekeringen? Door antwoorden te zoeken op dergelijke vragen, bouwen wij knowhow op. Deze kunnen wij dan weer delen, waardoor nieuwe kleinschalige projecten van de grond kunnen komen.  

Wij zijn op zoek organisaties en bedrijven die kunnen helpen deze droom te realiseren door materialen beschikbaar te stellen. Voor bedrijven die niet alleen met de mond, maar ook metterdaad maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, biedt het Schoterboshuis een prachtig uithangbord. We hebben de beschikking over twee flinke containers, waar materialen opgeslagen kunnen worden tot de tekeningen klaar zijn, de vergunningen rond zijn en de financiering in kannen en kruiken is, zodat we kunnen beginnen met bouwen. Voor meer informatie (en een oogstlijst):