Gemeente Amsterdam

Partner in Amsterdam
Marieke van Doorninck - Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid

Amsterdam  werkt aan de bevordering van de circulaire economie door kringlopen te sluiten, zonder afval en zonder uitval.  Omdat een groot deel van de grondstof­stromen  in Amsterdam gerelateerd is aan bouw en sloop ligt de focus van Amsterdam op de woningbouw en utiliteitsbouw. De gemeente gaat deze stromen samen met de bouwsector circulair maken. De gemeente richt zich als  belangrijke opdrachtgevers ook op de Grond-weg/ en waterbouw. Dat maakt de kans op meters maken groter.

Ook met het sociaal domein wordt samengewerkt. Daarbij gaat de aandacht uit naar het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; voor uitkeringsgerechtigden in het algemeen, maar ook voor jongeren in de vorm van leerwerkplekken.

Het credo voor Amsterdam is om de komende jaren projecten uit te voeren met koplopers die de Green Deal gaan ondertekenen. Om zo te verkennen wat mogelijk is en zo doende circulair bouwen tot gemeengoed te maken.