Dura Vermeer

Partner in alle cirkelsteden - Amsterdam - Arnhem - Utrecht
Rutger Sypkens

Ambities Waarmaken. De behoefte aan vernieuwing en verschillende soorten vastgoedconcepten wordt steeds groter. Publiek en private ondernemers zijn veelal op zoek naar flexibele, duurzame en circulaire gebouwen met een dynamische beleving. Wij zijn als antwoord hierop een standaard logistiek (digitaal) bouwproces aan het formuleren samen met onze ketenpartners.

Wij zetten daarbij sterk in op innovatie en creativiteit en nieuwe contractvormen. Werken met geïntegreerde contractvormen vraagt om een brede mind set en zorgt ons inziens voor een betere en transparantere samenwerking en minder faalkosten. Het zorgt voor het terugdringen van onze impact op natuurlijke grondstoffen in de gehele keten. In het logistieke proces bevorderen wij hergebruik en het beperken van afval.

Cirkelstad helpt onszelf te toetsen en onze ambities te verleggen en waar te maken!

Rutger is voorzitter van de Raad van Toezicht. Een interview met Rutger verscheen eerder in het Stadsblad.