Gemeente Apeldoorn

Partner in Apeldoorn
Carla P. Fransen - Kwartiermaker Circulaire economie

Apeldoorn schoner, gezonder en groener doorgeven aan nieuwe generaties. Dat is de basis van ons duurzaamheidsbeleid zoals opgeschreven in het bestuursakkoord. 

Op het gebied van circulariteit nemen we onze voorbeeldrol als gemeente serieus en voeren we het recyleplan uit, dat streeft naar uiteindelijk nul afval in 2030, stimuleren we circulariteit in de openbare ruimte en werken we aan een circulair gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsproces. Daarnaast faciliteren we initiatieven als Cirkelstad (circulair bouwen) en CirkelWaarde (circulair innoveren met huishoudelijke grondstoffen), met extra aandacht voor elektronica-afval. In 2020 is het Living Lab E-novation operationeel op het Zwitsal-terrein waar partijen als WEEE.nl, Foenix, SecondTech, HR Premium Parts samen met onderwijs en overheid werken aan het vinden van een nieuwe bestemming voor het elektronica afval. De OVIJ wordt ingezet om bedrijven bewust te maken van enerzijds energiebesparing en anderzijds circulair werken.