Gemeente Deventer


Els Beernink & Guido de Vries - Beleidsadviseurs Duurzaamheid & Circulariteit

Gemeente Deventer heeft de ambitie om in 2050 een duurzaam en circulaire stad te zijn.

  • Deventer staat voor een grote woningopgave van 11.000 nieuwe woningen tot 2035. Daarbij is het voor de gemeente belangrijk dat bij nieuwbouw en herontwikkeling de circulaire principes zo goed mogelijk mee te nemen.
  • Ook heeft de gemeente als doel zoveel mogelijk afvalstromen te scheiden en grondstoffen waar mogelijk opnieuw te gebruiken.
  • Deventer sluit aan bij de landelijke doelstellingen om in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 een volledig circulaire samenleving te hebben.

Om dit te bereiken maken we proactieve realistische stappen om zo de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. Hierin speelt de gemeente een stimulerende en faciliterende rol om die beweging mogelijk te maken die anders niet tot stand komt.

Bijv. door het zorgdragen voor een locatie met minimale kosten, helpen bij het zoeken naar subsidieregelingen of andere toereikende financiering en door het verbinden van partijen.

Om deze ambities te halen, kunnen de samenwerkingsverbanden vanuit en met Cirkelstad een belangrijke bijdrage leveren. O.a. door kennisopbouw, bepalen uitgangspunten en inspiratie op het gebied van circulair bouwen, duurzaam inkopen, inrichting en onderhoud van de leefomgeving, het organiseren van een vestigingsklimaat voor circulaire bedrijven in de stad en een sterke daling van restafval consumenten én bedrijven realiseren.