Gemeente Haarlemmermeer

Partner in Haarlemmermeer
Marja Ruigrok - wethouder Economie en Innovatie

Haarlemmermeer heeft een speciale plek in de Nederlandse samenleving. Niet alleen vanwege haar unieke ontstaansgeschiedenis, maar ook vanwege de aanwezigheid van Schiphol Airport. Het begon met de drooglegging van Haarlemmermeer en de komst van vele pioniers om het nieuwe land te bewerken. Ondernemerschap en innovatie zijn onderdeel van het DNA van Haarlemmermeer. De gemeente heeft ruim 150.000 inwoners en 31 kernen. Haarlemmermeer acteert vandaag op de ontwikkelingen van morgen, zoals circulaire (bouw)economie en wil woonwijken en bedrijventerreinen toekomstbestendig inrichten. Dat geeft ook goed aan hoe relevant circulaire economie is. Op het gebied van woningbouw, zoals in Lincolnpark, biedt Haarlemmermeer volop ruimte aan marktpartijen om circulair en energieneutraal te bouwen. C-Bèta op Schiphol Trade Park is een landelijk voorbeeld van een circulaire ontmoetings- en werkplek en wordt door Schiphol Area Development Company samen met C-Creators ontwikkeld tot een locatie voor nationale en internationale circulaire bedrijven. Aansprekende voorbeelden om door te ontwikkelen.